Plan ve Proje Müdürlüğü
Müdürlük: Plan ve Proje Müdürlüğü
Müdür: Sinan Sarıbal
E-Posta: sinansaribal@nilufer.bel.tr

Plan ve Proje Müdürlüğü

Plan ve Proje Müdürlüğü’nün Temel Görevi: Nilüfer'in geleceğe yönelik yaşanılabilir, sağlıklı ve güvenli yaşamın tesis edildiği, planlı bir kent olmasını sağlamak amacıyla, üst ölçekli plan kararları doğrultusunda kentin gelişme yön ve büyüklüğüne bağlı olarak uygulama imar planlarını hazırlamak veya hazırlatarak İlçemizin kentsel gelişimini sağlamak, planlama ilke ve esasları doğrultusunda uygulama imar planlarının değişikliğine ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek, arsa ve arazi düzenleme faaliyetlerini yürütmek, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesine ilişkin uygulamaları ve kentsel yenileme çalışmalarını yürütmek, sit alanlarında koruma amaçlı imar planı hazırlamak veya hazırlatarak tarihi, doğal ve kültürel değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak, uygulama imar planı kararları doğrultusunda alt ölçekte kentsel tasarım projelerini yönlendirmek ve sürdürülebilir ekolojik kentleşmeye esas kriterleri belirleyerek, kentsel tasarım rehberi hazırlamak veya hazırlatmak görevlerini yürütmektedir.

Plan ve Proje Müdürlüğü Yönetmeliği için TIKLAYIN.