Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Müdürlük: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Müdür: Halil Savaşeri
E-Posta: halilsavaseri@nilufer.bel.tr

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

a) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün bu günkü kuruluşu, görev konularının çeşitliliğine dayanmaktadır. Müdürlüğün amaç ve görevleri; ilişkileri bakımından, hem planlayıcı hem de uygulayıcı yönleri bulunmaktadır. Müdürlük kendi görev konularında; araştırıcı, planlayıcı, uygulayıcı, izleyici, değerlendirici, denetleyici ve yol gösterici bir nitelikte faaliyetlerini yürütmektedir.

b) Nilüfer İlçesi sınırları dahilinde; imar planlarındaki yeni yolların projelendirilerek açılmasını, yol üst yapı çalışmalarında ihtiyaç duyulan sanat yapıları ve bordür, tretuvar, malzeme nakli, serme-sıkıştırma, sıcak asfalt kaplama ve asfalt yama işlerinin yapım, bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesini sağlamak.

c) Büyükşehir Belediyesi sorumluluk ve yetki alanında olan toplu taşıma, sinyalizasyon ve trafik işaretlemeleri gibi ulaşımla ilgili konularda araştırma yaparak karar alınması yönünde Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonun sağlanması,

ç) Nilüfer Belediyesi sorumluluğundaki cadde ve sokakların sokak tabelası, kavşak içi yönlendirme tabelaları ve yatay – düşey trafik işaretlerinin yapımının sağlanmak.

d) Talepler doğrultusunda her türlü proje ve yapım ihalesinin gerçekleştirilmesini, yol katılım paylarına ilişkin veri hazırlanmak.

e) Ekonomik ömrünü tamamlamış atıl durumda bulunan demirbaşların (malzeme, ekipman ve teçhizatların) tespit edilerek, Taşınır Kayıt Yetkilisine bildirmek.

f) Belediyeye ait motorlu – motorsuz tüm taşıtların ve İş makinelerinin maksimum verim alınacak şekilde çalıştırılarak tüm bakım-onarım ve ikmallerinin planlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve yasalarda belirtilen diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

 
 
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliği için TIKLAYIN.