Veteriner İşleri Müdürlüğü
Müdürlük: Veteriner İşleri Müdürlüğü
Müdür: Sanem Çetiner
E-Posta: sanemcetiner@nilufer.bel.tr

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Müdürlüğün Temel Görevi

  • Veteriner İşleri Müdürlüğü Başkanın emri ve onayı üzerine aşağıdaki görevleri yapar;
  1. Veteriner İşleri Müdürlüğü faaliyetleri 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun, Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakillerine Dair Yönetmelik, Hayvan Sağlığı ve Hayvan Zabıtası Kanunu ve Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yürütülmektedir.
  2. Halk Sağlığı Hizmetleri kapsamında açık-kapalı alanlarda yürüyen haşere, kemirgen, kene mücadelesinin ve dezenfeksiyon hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak, sahipli hayvanlarla ilgili şikayetlerin Nilüfer Kaymakamlığınca oluşturulan komisyonda yer alarak gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlamak,
  3. Başta kuduz olmak üzere insan sağlığını tehdit eden tüm zoonoz ve salgın hastalıklarla mücadele etmek, kuduz şüpheli hayvanın müşahedeye alınarak yasal süre içerisinde gerekli gözlem ve kontrollerini yapmak ve ilgili kişi veya kurumlarla koordineli çalışmak, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması için çağdaş yöntemler geliştirmek ve uygulamak, gerek sahipli olup sahiplendirilmek için bırakılan, gerekse sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesini sağlamak, sahipsiz hayvanların kısırlaştırma işlemlerini program dahilinde yürütmek, ilçe sınırları içerisinde yaşayan sahipsiz hayvanların refahını arttırmak amacıyla kedi evleri, beslenme ve su odakları gibi materyallerin kurulumunu sağlamak, kurban hizmetleri komisyon kararları gereği ilgili kurumlarla kurban kesim hizmetlerinin sağlıklı ve hijyenik koşullarda yürütülmesini koordine etmek.
  4. Nilüfer ilçesi sınırları içerisinde hayvan sağlığını koruyarak sahipsiz hayvanların bakım, aşılama, muayene ve tedavi hizmetlerini gerçekleştirmek,
 
Veteriner İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği için TIKLAYIN.