Nilüfer Belediyesi, tarım alanlarının daha verimli kullanılması ve çiftçinin tam kapasiteyle ürün alabilmesi için Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı kurdu. NİLKOOP tarafından işletilecek laboratuvarda; tarım arazilerinin besin maddesi miktarı, bitkilere besin maddesi sağlama gücü, uygulanacak gübre miktarı ve cinsi, toprakta besleme bozuklukları gibi verimi etkileyecek incelemeler yapılacak.