haber

Akkılıç Ödülleri sahiplerini buldu

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 27 Nisan Pazartesi günü yapılacak ödül törenine bilimsel araştırmaya önem veren herkesi beklediklerini belirtti.

Prof. Dr. Hüseyin Başkaya, Prof. Dr. Saime Yüceer, Doç. Dr. Neslihan Sam, Doç, Dr. Tülin Vural Aslan, Şafak Pala, Yener Akkılıç ve Hacı Tonak’tan oluşan Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü Seçici Kurulu, aday yapıtlar üzerindeki son değerlendirmesini yaparak ödüle değer bulunan yapıtlar ile yapıt sahiplerini açıkladı. Seçici kurulun, konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü Seçici Kurulu’nun bütün üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantısında, eser sahiplerinin isimleri kapatılmış olarak yapılan puanlamalar sonucunda başarı ödülleri belirlenmiştir. Bu belirlemenin ardından isimler açılmış ve Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları 2015 ödüllerinin aşağıdaki gibi oluştuğu tespit edilmiştir:

Üniversitelerin doktora programlarında kabul edilmiş tezlere yönelik kategoride 18 numara ile başvuru kaydı bulunan Miray Gür’e ait “Kentsel Dönüşüm Uygulamasında Yaşam Kalitesi Araştırması ve Kavramsal Bir Model Önerisi: ’‘Bursa Doğanbey Örneği” başlıklı doktora tezi,
Bursa’da çok tartışılan soruna bilimsel bakımdan farklı bir bakış açısı getirdiği, ayrıca burada yaşanan sürecin insani boyutunu belgelediği için;

Üniversitelerin yüksek lisans programlarında kabul edilmiş tezlere yönelik kategoride 8 numara ile başvuru kaydı bulunan Mustafa Yazıcı’ya ait “Bursa - Mudanya Demiryolu’nun Yapımı ve İşletilmesi (1873-1908)” başlıklı tez, Bursa’nın yakın tarihi kadar, bir dönemindeki sosyal yaşam bakımından da önem taşıyan konuyu temelli bir çalışmayla ve bütün boyutlarıyla ortaya koyduğu için;

Akademi dışı alandaki kategoride 25 numara ile başvuru kaydı bulunan Murat Çubukçu ve Halit Ersöz’e ait “’Gazi’nin Tayları’ Çiftlikat-ı Hümayun’dan Tigem’e Karacabey Harası”   başlıklı çalışma, tarihsel, sosyal, kültürel önem taşıyan konuyu başarıyla ve farklı yönleriyle araştırıp yansıttığı için;

Üniversitelerin yüksek lisans programlarında kabul edilmiş tezlere yönelik kategoride 17 numara ile başvuru kaydı bulunan Şemsettin Seyhan’a ait  “Kırım’dan Bursa’ya Göç Eden Muhacirler ve Yerleşme Problemleri (1853-1954)” başlıklı tez Bursa’da kent ve kırda
çağdaş, ekonomik, sosyal, kültürel yaşamın şekillenmesinde ve yeniden üretilmesinde önemli bir bileşen olan göçmen ve göç olgusunun Kırım göçüne ilişkin ayrıntısını titizlikle araştırıp belgeleriyle göz önüne serdiği için seçici kurul özel ödülüne değer görülmüştür.”

Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü; Bursa Ansiklopedisi, Kurtuluş Savaşı’nda Bursa, Atatürk ve Bursa başta olmak üzere Bursa’ya ilişkin çok sayıda yapıta imza atmış Merhum Yılmaz Akkılıç onuruna Nilüfer Belediyesi, Bursa Gazeteciler Cemiyeti ve Akkılıç Ailesi’nce
2010 yılında başlatılmıştı.

Üniversitelerin doktora ve yüksek lisans programlarında Bursa’yı temel alan ve sonuçları bakımından Bursa’ya katkıda bulunan çalışmalar ile akademi dışı alandaki çalışmaların özendirilmesini amaçlayan ödül için, bugüne değin büyük çoğunluğu doktora ve yüksek lisans tezlerinden oluşan 130 yapıt aday gösterildi. Bu yıl aday gösterilen yapıt sayısı ise 28 olarak gerçekleşti.

Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü’ne değer bulunan yapıtlar, Nilüfer - Akkılıç Kütüphanesi’nce basılıyor ve her yıl 1 Aralık günü okuyucu ile buluşması sağlanıyor. Ödül seçici kurulunun “başarı” derecesi ile ödüle değer bulduğu ilk üç yapıt ayrıca 4 bin Türk Lirası ile ödüllendiriliyor. Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödül Töreni 27 Nisan 2015 Pazartesi Saat 19.30’da Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.