haber

Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Sempozyumu

12 - 14 Mayıs 2016
Nâzım Hikmet Kültürevi

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü ve Hacettepe Üniversitesi Bilgi - Belge Yönetimi Bölümü “Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Sempozyumu” düzenliyor. Sempozyumda Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) Bursa Şubesi ve Goethe Institut-Türkiye de paydaş olarak yer alıyor.
Türkiye’de bugüne kadar kapsamlı biçimde ele alınmayan, belediyelerin kütüphane ve arşiv hizmetlerini bilimsel olarak değerlendirmek, tartışmak, sorunları saptamak ve çözüm önerileri geliştirmek; özgün araştırma ve uygulamaları tartışmak ve literatüre katmak, bu alanda politikaların oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlayan Sempozyum, 12 - 14 Mayıs 2016 tarihlerinde Nâzım Hikmet Kültürevi'nde gerçekleştiriliyor.
Belediyeler, kütüphaneler, üniversiteler ile Türkiye’de belediye kütüphanelerine ve arşivlerine yönelik deneyimler, uygulama örneklerinin paylaşılacağı; yol gösterici politika ve strateji önerilerinin geliştirilmesine yönelik konuların ele alınacağı sempozyuma, kütüphanecilik, arşivcilik, bilgibilim alanlarına ek olarak, sempozyum teması ile ilgili çalışan akademisyenler, kütüphaneciler, karar vericiler (yöneticiler, bürokratlar), bu alanlara yönelik hizmet sağlayıcılar ve konuyla ilgilenen bireyler ücretsiz olarak katılabiliyor.

Bildiri ve Poster özetlerinin gönderilmesi için son tarih:

25 Şubat 2016

Kayıt için son tarih:

6 Mayıs 2016

www.bkahs.org
www.nilufer.bel.tr/kutuphane
www.bby.hacettepe.edu.tr

Detaylı bilgi için: 0 224 486 62 46