haber

Bozbey Görükle'de öğrenci sorunlarını dinledi

Hükümetin öğrenci evlerine bakış açısını eleştiren Bozbey  “Öğrencileri çok iyi anlamak lazım. Onları, yaşadıkları evleri farklı biçimde değerlendirerek değil, sorunlarına eğilerek mutlu, huzurlu yapabilirsiniz. Yurt ihtiyacına cevap veremeyen devletin, öğrenci evlerinin giderlerinin karşılanması için birçok ülkede olduğu gibi ayrı bir maddi destek sağlaması gerekiyor,” dedi.

TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği)’un Nilüfer Belediyesi’nin de desteği ile önümüzdeki günlerde Nilüfer’de, öğrencilerin bütçesine uygun, modern bir yurt yapımı hazırlığına başladığını ifade eden Bozbey, “Çağdaşlaşma yolunda son zamanlarda sıkıntıya düştüğümüz ülkemizde barış ve huzuru kimseyi ötekileştirmeden, gençler arasında ve genel anlamda barışı hakim kılarak sağlayabiliriz. Yöneticilere düşen sizlerin eğitim hayatınızın iyi bir şeklide geçmesini sağlamak; bunun yanında sosyal, kültürel ve sportif yönden ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz ortam yaratmak,  iyi bir yurttaş, özgür bir birey olmanıza imkan vermektir. Bu konuda hepimizin üzerine görevler düşüyor. Özgür bireyler ancak bu ülkenin geleceğini tayin edebilir, kendi fikirleri olmayan bağımlı bireylerin bu ülkenin geleceğini tayin etmesi çok imkansızdır,” dedi.