haber

Çamlıca Mahallesi’nde gündem katılma payları

Düzenli olarak gerçekleştirdiği toplantılarla mahalle sakinleri ile bir araya gelerek Nilüferlilerin taleplerini, sorun ve şikayetlerini bizzat mahalle sakinlerinden dinleyen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, geçtiğimiz gün de başkan yardımcıları ve sorumlu müdürleriyle birlikte Çamlıca’daydı.  

Çamlıca Mahallesi Dağ-Der Lokali’nde düzenlenen toplantıda mahalle sakinlerinin ana gündeminde oturma izinleri, altyapı ve üstyapı katılım bedelleri konusu vardı. Yeni yapılaşan ve hızla gelişen bölgede konutlarına çıkartılan katılma paylarının yüksekliğinden şikayet eden mahalleliler bu konudaki sıkıntılarını Başkan Bozbey’e iletti. Mustafa Bozbey ise ilgili bedellerin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na göre tahsil edildiğini, yasa gereği alınması gereken payların gayrimenkullerin cepheleri, sayısı, vergi değerleri gibi kriterler dikkate alınarak oranlanıp, hesaplandığını; ortaya çıkan rakamın ise bina ve arsalarda vergi değerinin yüzde 2'sini geçmediğini söyledi. 

Kamuoyunda katılma paylarının belirlenmesinde belediyelerin etkin olduğu gibi yanlış bir düşüncenin hakim olduğunu belirten Bozbey, bu bedellerin nihai belirleyicisinin Valilik, Ziraat Odası, Tapu Müdürlüğü ile Gelir İdaresi Başkanlıklarından oluşan heyet olduğunu, 4 yılda bir belirlenen rayiç bedellere göre söz konusu katılma paylarının hesaplandığını ifade etti.