haber

Doğayı korumanın değil, kullanmanın önü açılıyor

Nilüfer Belediye Başkanı Bozbey, yasa tasarısı ile bilimsel çalışmayı zorunlu kılan, ulusal ve uluslararası nitelikte değer taşıyan alanlara ilişkin karar alma yetkisinin on dördü bürokratlardan oluşan 20 kişilik kurula verilmesinin öngörüldüğünü vurguladı. Bozbey bu durumun, ülkemizin en önemli doğal değerlerinin, görevleri koruma kararlarıyla çoğunlukla çelişen, bu alanlardaki tahribatta en önemli paya sahip olan yönetici bürokratlara emanet edilmesi anlamına geldiğinin altını çizdi.

Nilüfer Belediye Başkanı, “Bu taslağın yasalaşması halinde böylesi bir düzenleme, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde alınmış koruma karşıtı karar olarak toplumumuzun hafızasından hiçbir zaman silinmeyecektir. Bilimsel çalışmayı zorunlu kılan, ulusal ve uluslararası nitelikte değerlere sahip alanlara ilişkin kararlar, üyelerinin tamamı idari memur olan Mahalli Biyolojik Çeşitlilik Kurulu keyfiyetine bırakılarak, ulusal değerlerimiz göz ardı edilmektedir,” ifadelerini kullandı.