haber

''Dünya bizden yardım bekliyor''

Nilüfer Kent Konseyi Uludağ Çalışma Grubu, dünya ve insanlığı ilgilendiren güncel bir konuyu daha ele aldı. Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Kurnaz ile Nilüfer Belediyesi Dernekler Yerleşkesi’nde bir araya gelen üyeler, iklim değişikliği hakkında bilgi edindi. 

Dünyanın iklimsel olarak her geçen yıl kötüye gittiğini ifade eden Kurnaz, son 140 yılda sıcaklık ortalamasının arttığını ifade etti. Dünyanın büyük ihtimalle artık bir daha buzul çağına girmeyeceğini ifade eden Kurnaz, “Gene kar yağdığı günler olacak, gene nice soğuk günler yaşayacağız ama adım adım daha sıcak bir dünyaya doğru gidiyoruz. Soğuk bir dünyaya daima çare bulabilirdik ama daha sıcak ve suyun azaldığı bir dünya tüm insanlar için daha zor yaşanılabilecek bir yer. Bu gidişi durdurmak için bizim atacağımız her adım küçük de olsa dünyaya yardımdır,” dedi. 

İklim alanında çalışan iki grup bilimci olduğuna dikkati çeken Levent Kurnaz, “Büyük çoğunluğu oluşturan birinci grup; bildiğimiz usulde çalışmaları için üniversiteden ve devletten destek alan bilimciler, küçük bir azınlık olan ikinci grup ise çalışmaları için özel sektörden destek alan bilimciler. Destek veren özel sektör kuruluşlarının başında petrol ve kömür şirketleri geliyor. Bağımsız kaynaklardan destek alan bilimsel çalışmaların neredeyse tümü iklim değişikliğinin insan kaynaklı sera gazlarının atmosfere salınmasından meydana geldiğini söylerken, petrol ve kömür şirketleri tarafından desteklenen çalışmaların büyük kısmı iklim değişikliğinin başka sebepleri de olabileceğini göstermeye çalışıyorlar. Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu, her iki grubun da iklim değişikliğinin varlığını kabul ediyor olmasıdır. İki grup arasında kesin bir uzlaşmaya varılamıyor olsa da, iklim değişikliğinin en büyük nedeninin yüzde 90 ihtimalle insan kaynaklı sera gazlarından olduğu söylenebiliyor,” diye konuştu.