haber

EkoKentler projesi son halini aldı

Türkiye Belediyeler Birliği ile İsveç Bölgeler ve Yerel Yönetimler Birliği işbirliğinde oluşturulan Türkiye-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Programı (TUSELOG) kapsamında İsveç Karlstad Belediyesi, Antakya Belediyesi ve Muğla Belediyesi’nden uzmanlar Nilüfer Belediyesi’nin ev sahipliğinde bir araya gelerek projenin son toplantısını gerçekleştirdi.


İsveç Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, Türkiye Belediyeler Birliği ve İsveç Bölgeler ve Yerel Yönetimler Birliği işbirliğinde oluşturulan TUSELOG Programı’nda “Sürdürülebilir Ekolojik Kentsel Gelişim” konusunda proje ekibi oluşturan 5 belediye, 2 yıl boyunca sürdürülebilir kalkınma perspektiflerine göre ekolojik bir kent planlamasının nasıl olması gerektiğini tartışarak yerelde planlanan projelerin uygulanması konusunda sonuç bildirgesi hazırladı. Proje kapsamında hazırlanan taslak toplantıda son halini aldı. Toplantıya katılan Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazlı Yazgan, proje kapsamında alının kararların Türkiye Belediyeler Birliği aracılığıyla tüm Türkiye’de uygulanabilir bir hale geleceğini belirtti. Yazgan, Eko-Kent projesini önemsediklerini belirterek projeye emek harcayan herkese teşekkür etti.


Proje Koordinatörü Magnus Perrson da iki yıl önce Nilüfer’de başlayan projenin yine Nilüfer’de sonuçlanmasından memnuniyet duyduğunu dile getirerek toplantının ardından çıkan sonucu Türkiye Belediyeler Birliği’ne ileteceklerini söyledi.

 

TUSELOG nedir?

Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Programı (TUSELOG), İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği (SALAR) ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İsveç ve Türk yerel yönetimleri arasındaki ikili işbirliğidir. Programın genel hedefi, Türkiye'de yerel yönetişimin gelişmesini desteklemek, Türkiye Belediyeler Birliği'nin kapasitesinin güçlendirmek. Sivil katılım, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana yapıya yerleştirilmesi, organizasyonel geliştirme, hizmet sunumu, planlama ve ortaklık konularında hizmet sağlamak için belediyelerin kapasitesinin geliştirilmesi.


TUSELOG Belediye Ortaklıkları bileşeninin bir parçası olarak, İsveç ve Türk belediyeleri ortaklıkları, projeler yürütmekte ve bilgi ve teknoloji alışverişinde bulunmaktadır.