haber

Gölyazı Müze Park Projesi ortak akılla oluşturulacak

Gölyazı’nın binlerce yıllık tarihini gün yüzüne çıkarmak için çalışmalar yürüten Nilüfer Belediyesi, bu kapsamda “Uluslararası Nilüfer Kültür Çalıştayları Serisi-1 Nekropol ve Peyzaj: Uygulamalar, Yaklaşımlar ve Öneriler”adı altında çalıştay düzenledi. Nilüfer Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Müzeler Müdürlüğü ile UIudağ Üniversitesi işbirliği ile Gölyazı Kültürevi’nde gerçekleşen çalıştay iki gün sürdü. Etkinliğe alanında uzman akademisyenler, ilgili meslek odaları ile dernek temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar da katılım gösterdi. Almanya, İtalya, Azerbaycan ve Suriye’den 5, Türkiye’deki çeşitli üniversitelerden 36 katılımcının yer aldığı çalıştayda, Gölyazı’daki nekropol alanı, Kız Ada ve Demeter Kutsal Alanı’nda devam eden arkeolojik kazı çalışmaları masaya yatırıldı. Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tarih ve Turizm Bürosu'nun koordinasyonunda düzenlen çalıştaya Peyzaj Mimarlar Odası Bursa İl Temsilciliği, Arkeologlar Derneği Bursa Şubesi, Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Topluluğu, Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi (ICOMOS) destek verdi. İki gün süren oturumlarda dünyadaki farklı nekropol alanlarındaki koruma önlemleri ve önerileri, peyzaj problemleri, sergileme önerileri, müze park uygulamaları, arkeometrik analizler ile yer altı yapılarının envanter tespitine yönelik araştırmalar ele alındı ve 7 oturumda toplam 26 bildiri sunuldu.


İki gün boyunca yapılan bilimsel değerlendirmeler sonucu elde edilen sonuç bildirgesinde yapılacak olan düzenlemenin hem arkeoloji biliminin ilkeleri hem de doğal ve tarihi çevre ile uyumlu olması gerektiği vurgulandı. Nekropol alanının gelecek nesillere aktarılması amacıyla sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiğine dikkat çekilen bildirgede, “Alanın planlama çalışması ve proje tasarımı Gölyazı’nın tamamı için geçerli olacak koruma kararları, çevre düzenleme kararlarına uyularak bütüncül bir yaklaşım ile ele alınmalıdır” değerlendirmesi yapıldı.


Bildiride ayrıca son günlerde arkeolojik ve doğal sit alanlarının üzerindeki baskının arttığına dikkat çekildi ve basın yayın organlarında arkeolojik eserlere alınır satılır bir meta gibi fiyat biçilmesi yaklaşımı kınandı. Çalıştayda üzerinde uzlaşılan değerlendirme ve öneriler, Nilüfer Belediyesi’nin Gölyazı’daki nekropol alanında hayata geçireceği müze park için rehber niteliği taşıyacak.


Çalıştayın sonunda Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, katkı sunan akademisyenlere Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına plaket vererek teşekkür etti.