haber

Kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizması: Geliştirici İzleme Projesi tamamlandı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından bugüne kadar ilki Bursa’da olmak üzere 14 ilde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) kuruldu. ŞÖNİM’lerin mevzuatına ve uygulamalarına yönelik izleme ve değerlendirme çalışmaları için bir “İzleme Modeli” geliştirmenin “Kadına yönelik şiddeti önlemek” nihai hedefine katkı sağlayacağı inancıyla, Ağustos 2013’te başlatılan proje, Mart 2014’de tamamlandı.

Projede Nilüfer Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi’nin yanı sıra, Adana Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi (AKDAM), Kadın Dayanışma Vakfı (Ankara) ve İzmir Kadın Dayanışma Derneği’ yer aldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcileri, ŞÖNİM müdürleri ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek sonuçları değerlendirdi. Yapılan basın açıklamasında: “Devletin kadına yönelik şiddetle mücadele için yerine getirmesi gereken sorumluluklarını ve bunu yapma biçimini hatırlaması. Kurumsal yapılarının tamamlanması için gereken ilgili mevzuatın tamamlanması. Alanın hassasiyetine uygun nitelikli personelin seçimi ve güçlenmesi. Mevcut birimlerin geliştirilmesi ve yeni birimlerin oluşturulması. Eksik uygulamaların tamamlanması, Yanlış uygulamaların gerekirse tümüyle sonlandırılması ile ilgili olarak nelerin yapılabileceğine yanıt verme kabiliyetine sahip bir izleme değerlendirme çalışması geliştirilerek bu çalışmanın modelinin oluşturulduğu,” bildirildi.