haber

Katılımcılık mercek altında

Türkiye’de yerel yönetişimin gelişmesi, yerel yönetimlerin politika, program ve uygulamalarında katılım mekanizmalarını daha etkin şekilde kullanmalarını teşvik etmek amacıyla Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Programı (TUSELOG) toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye Belediyeler Birliği ve İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği organizasyonuyla Ankara’da düzenlenen toplantıya Nilüfer Kent Konseyi’nden de bir heyet katıldı.

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp, Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Elvan Atay, Nilüfer Mahalle Komiteleri Koordinatörleri Şazi Çavuşoğlu ile Atlıhan Öge, Ofis Sorumluları Musa İpekten ile Suna Acar’ın yer aldığı heyet, “Kanun ve Yönetmeliklerde Katılım: Belediye ve Kent Konseyi Mevzuatı”, “Katılımın Sistematik Hale Gelmesi: Başkan ve Belediye Meclis Üyelerinin Rolü” ve “Katılımcı Mekanizmaların Sürdürülebilirliği: Belediye Personelinin Rolü” konularında grup çalışmaları ve sunumlar gerçekleştirdi.

Toplantıda, Türkiye Belediyeler Birliği Temsilcisi, İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği Temsilcisi ile Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Temsilcisi de konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Türkiye’deki yerel yönetimler ile ilgili paydaşlara pratik ve faydalı bilgiler sunmayı amaçlayan, yerel aktörlerin çalışmalarında, hizmet planlama, karar alma, uygulama ve izleme-değerlendirme süreçlerinde katılım mekanizmalarını daha etkin kullanmalarına yardımcı olmak ve vatandaşların bu süreçlerde yer almasını desteklemek amacıyla tasarlanan “Katılımcılık Pusulası” web sitesinin tanıtımı yapıldı.