haber

Kentsel Dönüşüme Daha Geniş Bakılmalı

Son yıllarda sıkça tartışma konusu olan ve halen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de görüşülen kentsel dönüşüm konusunda görüşlerini açıklayan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ülkemizde kentsel dönüşüm kavramının mekanların dönüşümü gibi algılandığını ve olayın ekonomik, sosyal, kültürel ve hukuki boyutunun ihmal edildiğini vurguladı.

Doğanbey örneğinde olduğu gibi ülkemizdeki birçok kentsel dönüşüm projesinin doğru uygulanamadığını kaydeden Başkan Bozbey, “Kentsel dönüşüm bozulma ve çökme olan, deprem ve diğer doğal afetlere karşı büyük risk taşıyan yapıların bulunduğu kentse alanın ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel şartlarının kapsamlı ve bütüncül yaklaşımlarla iyileştirilmesine yönelik olarak strateji ve uygulama bütünüdür. Dönüşüm mevcut kentin yapısını, burada yaşayan insanların fiziksel, sosyal ve ekonomik geleceğini ve geleneklerini etkilemektedir. Öncelikle kentsel dönüşüm planlarının üst ölçekli planlarla uyumlu olması gerekir,” dedi.

Kentsel dönüşüm projelerinde başarılı olabilmek için bütüncül bir yaklaşımla, katılım ve saydamlıkla konuyu ele almak gerektiğinin altını çizen Başkan Bozbey, “Dönüşüm uygulanan alanlardaki yoğunluğun artırılmamasına özellikle dikkat edilmeli. Konuyla ilgili yasa taslağı kentsel rant odaklı gelişme yerine, toplumsal odaklı gelişmeyi temel alan bir yaklaşımla hazırlanmalıdır. Yasa tasarısının en zayıf halkalardan birisi de finansman ayağıdır. Ülkemizde yaklaşık 19 milyon civarında konut bulunduğu bunların yaklaşık 9 milyonunun kentsel dönüşüm kapsamında kalacağı düşünülürse finansman boyutunun ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar.Tasarıda, finansın nasıl yönetileceği dönüşümde üretilen artı değerin nasıl paylaşılacağının da şekillendirilmesi gerekirdi. Yasa tasarısında güçlendirilmesi gereken yapıların, sahipleri tarafından güçlendirme yapılmasını teşvik edici ve kolaylaştırıcı hiçbir hüküm bulunmamaktadır. Oysa kendi binalarını yenileyenlere kamu bankalarımızdan biri kanalı ile uzun vadeli, düşük faizli kredi verilmeli ve her türlü vergi-harçtan muaf tutulmalıdır,” dedi.

İyi analiz edilmiş, dikkatli planlanmış ve sonuçları hesap edilerek uygulanan kentsel dönüşüm projelerinin, şehirleri çarpık yapılaşmadan kurtarıp, refahı artıracağını, kent halkına daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda yaşama fırsatı sunacağını sözlerine ekleyen Başkan Bozbey, “Sürecin istenilen sonuçlara ulaşabilmesi için ciddi finans kaynaklarına, şeffaflığa, hesap verilebilirliğe, yerel temsilcilerin katılımına, sosyal dayanışma ve süreçten mağdur olabilecek vatandaşlarımızın korunmasına özen gösterilmesi gerekiyor,” dedi.