haber

Nilüfer Belediyesi çevre sempozyumunda

"Kent ve çevre”, “Yerel yönetimler ve çevre” ile “Çevre kirliliği” konularında çeşitli oturumların düzenlendiği sempozyuma, Nilüfer Belediyesi Çevre Bürosu çalışanları Aşiyan Karaçay, Bekir Sargın ve Koray Altundiş’in yanı sıra Nilüfer Belediyesi Teknik Danışmanı Prof. Dr. Osman Çerezci katıldı. Çerezci, başkanlık yaptığı "Elektronik yoğunluk" başlıklı oturumda, sağlıklı kentler yaratmada asıl hedefin hassas bölgeler olan ev, okul ve hastanelerde elektromanyetik kirliliğin en aza indirilmesi gerektiğine dikkati çekti. Nilüfer Belediyesi’nin çalışmalarıyla sunumunu örneklendiren Prof. Dr. Çerezci, konu ile ilgili yerel yönetimlerin çalışmalar yapmasının önemli olduğunu vurguladı.


Ardından sözlü bildiriler kısmında, Nilüfer Belediyesi Çevre Bürosu adına Bekir Sargın “Nilüfer İlçesinde Baz İstasyonu Kaynaklı Elektromanyetik Alan Kirliliğin web üzerinde izlenmesi Projesi”ni aktardı. Nilüfer Belediyesi Çevre Bürosu tarafından belirlenebilen baz istasyonlarının Nilüfer ilçe haritası üzerinde gösterimi ile ilgili çalışmanın detaylarını anlatan Sargın, projede en önemli unsurun baz istasyonlarının harita üzerinde gösterilmesi ve kentlilerin farkındalığının sağlanması olduğunu kaydetti.

Sargın, projenin gelişmesi ile birlikte vatandaşların yaşam alanlarında daha dikkatli davranacaklarını söyledi. Sargın, “Baz istasyonu kaynaklı elektromanyetik alana sürekli maruz kalan bir insan veya bir aile ile, sokaktan geçerken baz istasyonu kaynaklı elektromanyetik alana kısa süreli maruz kalan insanların aynı kategoride değerlendirilmesi yanlış bir yaklaşımdır,” diye konuştu.