haber

Nilüfer Belediyesi mahpuslara el uzatıyor

Nilüfer Belediyesi Mahsus Mahal Derneği ile imzaladığı protokolle yine anlamlı bir çalışmanın ilk adımını atarak Türkiye’ye örnek oldu. Belediye hizmetlerinin cezaevlerinde kalan yurttaşlara ulaşmasını sağlayacak ve hapishane yönetimleriyle, bu alanda destek vermek isteyen diğer kurumlar arasında işbirliği yapılmasını amaçlayan işbirliği projesini içeren protokol törenle imzalandı. Protokolle, mahpusların mahrum kaldıkları alanlarda ihtiyaçlarına cevap vererek topluma kazandırılması da hedefleniyor. Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülecek projenin protokolü, Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde Başkan Mustafa Bozbey ve Mahsus Mahal Derneği Başkanı Aytekin Yılmaz imzaladı. Kurum olarak yıllardır cezaevlerine destek verdiklerini kaydeden Başkan Mustafa Bozbey, “Yıllardır gerek hükümlülerin gerekse ziyaretçilerinin yaşamını kolaylaştıracak projelere imza attık.  ‘Yerel Yönetimlerin Hapishane Yönetimleriyle İşbirliği ve Katılımı Projesi’ başlıklı bu çalışma, pek çoğumuzun göz ardı ettiği bir konuya el uzatıyor. Özel ihtiyaçları olan mahpuslara, işaret dili bilen, yabancı dil bilen, engel grupları ve ihtiyaçları doğrultusunda uzmanlaşmış, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı personel bulunmamaktadır. Ya da var olan bir personelin bu konuda uzmanlaşmasına yönelik bir çalışma içerisine girilememektedir. Hapishanelerdeki mahpusların sosyalleşmesi, topluma yeniden katılımı, bütün paydaşların insan gururunu korumak ve geliştirmek için işbirliği içinde çalışmak zorunda olduğu en önemli konulardan biridir. İşte bu proje, yerel yönetimler başta olmak üzere soruna duyarlı sivil toplum örgütlerinin katılımını en geniş biçimde sağlamaya çalışacaktır” dedi.


 
Projenin, belediyelerin, hapishanelere erişimini kolaylaştıracağını kaydeden Başkan Bozbey, “Proje, model bir proje olarak Mahsus Mahal Derneği ve Nilüfer Belediyesi tarafından hayata geçirilecektir. Bu proje çerçevesinde, ilçemiz sınırları içerisinde bulunan hapishanelerdeki özel ihtiyaçlı mahpusların ihtiyaçları ve sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapılacak. Nasıl ki bir belediye, il ve ilçe sınırları içinde bulunan yerel tüm gruplara hizmet sunuyorsa, yerel sınırları içinde bulunan hapishanelerdeki mahpuslara da bu hizmeti yapabilmelidir. Yani, hapishanelerde koşulların iyileştirmesi ve sonrasında mahpusların topluma yeniden katılmasının sağlanması da belediyelerin işlerinden biri olmalıdır. Bu proje, bir model proje olarak, bunun nasıl hayata geçirileceğiyle ilgilidir. Proje ile özel ihtiyaçlı mahpusların sorunlarının ve ihtiyaçlarının  belediyenin stratejik beş yıllık bütçe programlarına dâhil edilmesi yönünde politikalar geliştirilecek. Nilüfer Belediyesi’nin beş yıllık stratejik bütçe planlamalarının revizyon aşamasında hapishanelere de bütçenin ayrılması ve mahpusların sorunlarının çözümü, hapishane koşullarının iyileştirilmesi ve ihtiyaçların giderilmesine yönelik politikalar geliştirilecek” diye konuştu.

 

Yılmaz: Bu protokol reform niteliğinde Nilüfer Belediyesi’nin protokolünün reform niteliğinde olduğunu belirten Mahsus Mahal Derneği Başkanı Aytekin Yılmaz, “Dernek olarak yıllardır cezaevlerine yönelik güzel işler yapıyoruz. Orada bulunan hükümlüler çıkınca topluma yani aramıza karışıyor. Kiminin komşusu kiminin iş arkadaşı oluyorlar. Onların yetenekleri kaybolmamalı. Bu projeyle belediye hizmetleri mahpus kalanlara da ulaşacak” dedi.  Konuşmaların ardından Başkan Bozbey ve Aytekin Yılmaz protokole imza atarak ilk adımı attı.