haber

Nilüfer Belediyespor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

NİLÜFER BELEDİYESPOR KULÜBÜ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

 

Nilüfer Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu 22.12.2016 tarihinde Saat: 17:00’de  gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısında, 

06/01/2017 saat: 18:00’da Nilüfer Belediyesi Konak Olimpik Restoran’da Olağan Genel Kurul kararı almış olup, Olağan Genel Kurul’un aşağıdaki gündemde düzenlenmesine, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 13/01/2017 tarihinde aynı yer ve gündem gereği yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM;

1-     Yoklama ve Açılış,

2-     Atatürk ve Türk Büyükleri adına 1 dk saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunması,

3-     Divan Heyetinin seçimi,

4-     10/10/2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda hazırlanan mali tabloda tespit edilen borç ile tarafımızca hesaplanan mali tablodaki borç arasında fark bulunduğundan bu konunun Olağan Genel Kurul’da görüşülmesi,

5-     Faaliyet raporu ve kesin hesap bilançoları ile Denetleme Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

6-     Denetleme Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası,

7-     Tahmini Bütçenin okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

8-     Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Asil ve Yedek üyelerinin seçimlerinin yapılması,

9-     Dilek, Temenniler ve Kapanış.

 

NİLÜFER BELEDİYESPOR KULÜBÜ