haber

Nilüfer’de deprem unutulmadı

Nilüfer Kent Konseyi önünde toplanan bir grup kalabalık, ‘Deprem değil ihmal öldürür, depremi unutma, unutturma’ gibi sloganlar atarak meşaleler eşliğinde Üç Fidan Gençlik Parkı’na yürüdü. Burada Nilüfer Kent Konseyi ve TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu adına Bursa Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Özer Akbaş bir basın açıklaması yaptı.

 

17 Ağustos ve sonrası meydana gelen yıkıcı depremleri hatırlatan Akbaş,  “Türkiye depremle bir arada yaşamaya mecbur bir ülkedir. Ülkemizin yüzde 92’sinin deprem bölgesi içerisinde olan bir coğrafyada yeterli önlem alınması doğal afetlerin bedelini ağır ödememize yol açacaktır. Aradan 15 yıl geçti ve gereken ders alınmadı Bu ülkenin imar, afet, yapı denetim yasaları sorunludur. Sistem yüzünü halka dönmemekte, yasal düzenlemeler rant odaklıdır. Torba Yasa ile TMMOB’ye bağlı odalar etkisizleştirilmeye çalışılmaktadır. Meslek odalarını denetim dışına bırakmaya çalışan anlayışla ülkemiz her depremde daha fazla can kaybı vermeye devam edecektir,” dedi.

 

Yapılması gerekenleri vurgulayan Akbaş, “Afet gerçeğinden yola çıkarak jeofizik, jeoteknik etütler her türlü planlamada göz önünde bulundurulmalıdır. Ülkemizin afet haritaları hazırlanmalıdır. İmar ve afet mevzuatı arasındaki kopukluk giderilmelidir. Kentsel dönüşüm projelerinde mimar ve mühendislik, şehir plancıları projelerine önem verilmelidir. Kamusal denetim artırılmalı ve etkinleştirilmelidir,” diye konuştu.