haber

Nilüfer’de katılımcı stratejik plan eğitimi

Nilüfer Kent Konseyi'nin mahalle komitelerine yönelik başlattığı eğitim çalışmalarına devam ediyor. İlkini 9 Mart 2013 tarihinde “Mahalle Komitelerinde Talep Oluşturma” üzerine yapılan eğitim çalışmalarının ikincisinde “Katılımcı Stratejik Planlama: Süreç, Aktörler ve Araçlar” konusu ele alındı.


Şehir ve Bölge Plancısı Sezin Üskent tarafından verilen eğitime mahalle komitelerinden temsilcilerin yanı sıra Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Atlıhan Öge, Genel Sekreter Şazi Çavuşoğlu ve Nilüfer Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Tuna Yıldız ile Strateji Geliştirme Müdürlüğünden Derya Özgök katıldı.

Sezin Üskent, 2006 yılından itibaren başlayan stratejik plan yapım sürecini anlatarak 50.000 nüfusun üstündeki tüm belediyelerin stratejik plan çalışması yapmak zorunda olduklarını söyledi. Plan olmadan hiçbir faaliyetin yapılamayacağını belirten, bunun için de plan yapım sürecinde mahalle komitelerinin aktif olarak yer alması gerektiğinin altı çizen Üskent, stratejik planlarla mahallelerin beş yıllık geleceğinin belirlendiğini ifade etti.

Üskent, stratejik planların 5 yıl için hazırlanırken performans programlarının ise birer yıllık periyotlarda hazırlandığını belirtti. Eğitimde, Mahalle Komitesi üyelerine dağıtılan Nilüfer Belediyesi’nin 2012-2014 Stratejik Planı ve 2012 Performans Programı üzerinden karşılaştırmalı olarak aradaki farklar anlatıldı. Eğitim sırasında stratejik planın teknik bir plan olduğu, yurttaşlar tarafından anlaşılır bir ifade ile broşür haline getirilmesi gerektiği ifade edildi.  

Nilüfer Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Tuna Yıldız da, 2014-2019 Stratejik Plan hazırlıklarına başladıkları, Haziran ayına kadar swot analizlerinin, vatandaş memnuniyet anketlerinin yapılacağı bilgisini verdi. Mahalle Komitelerinin bu sürece entegrasyonu ve swot analizinde mahallelerden gelen taleplerin dikkate alınarak yapılması gerektiği vurgulanan toplantıda, Nilüfer Belediyesi olarak 2014-2019 Stratejik Planının, mahalle komiteleri ile birlikte katılımcı süreçlerle hazırlanacağı ifade edildi.