haber

Nilüfer’de meclis üyelerine yerel yönetim dersi

Nilüfer Kurucu Belediye Başkanı ve Başkan Danışmanı Ziya Güney, Nilüfer Dernekler Yerleşkesi’nde meclis üyelerini bilgilendiriyor. Yeni seçilerek göreve başlayan AKP ve CHP Belediye Meclis üyelerinin görevlerini daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak için bir dizi eğitim programı hazırladı.  İlk toplantıda belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları ele alındı. 5393 sayılı Belediye yasası olmak üzere diğer belediye yasaları ve çeşitli uygulamalardan da örnekler verilirken, bu konularda yurt dışındaki uygulamalar hakkında da katılımcılara bilgiler verildi.

Eğitim toplantılarına 16 Mayıs 2014 Cuma günü de katılımcılara dünyada ve ülkemizde metropolitan yönetimler, 6360 sayılı yeni Büyükşehir yasası ve uygulamaları anlatılacak. Daha sonraki oturumlarda da yerel demokrasinin güçlendirilmesi, kentsel dönüşüm, Stratejik Plan, anlatılacak.

Şuan seçimlerini yapmakta olan Mahalle Komitesi üyeleri de bu tür eğitim toplantılarına dahil edilerek belediyecilik, şehircilik ve çevre konularında bilgilendirilecekler.