Nilüfer Belediyesi Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala ile Nilüfer Belediyesi Şehir Plancısı ve Nilüfer Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörü Evrim Ekiz’in hazırladığı Eşitsizlikleri Haritalamak isimli araştırma kitabının tanıtımı bir basın toplantısıyla gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Bozbey Türkiye’de bölgeler ve iller arasında özellikle eğitim, sağlık, yaşam kalitesi alanlarındaki eşitsizlikleri ortaya koyan ve ülkenin sosyoekonomik haritasını göz önüne seren çalışmayı çok önemsediklerini, aynı çalışmayı çok yakında Londra Üniversitesi Sağlıkta Eşitsizlikler Enstitüsü işbirliği ile Nilüfer’de mahalle bazında gerçekleştireceklerini açıkladı.

“Bu çalışmanın amacı Türkiye’de sağlık ve sağlığın sosyal belirleyicileriyle ilgili göstergeleri illere göre karşılaştırmak ve elde edilen sonuçları haritalar yardımıyla görsel olarak ortaya koyabilmekti,” diyen Bozbey Eşitsizlikleri Haritalamak isimli araştırma kitabını başta Bursa milletvekilleri, bakanlar ve siyasi parti merkezleri olmak üzere toplumun geleceğine yön veren tüm karar verici makam ve kişilere göndereceklerini söyledi.

Nilüfer Belediyesi Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala ise “Bireyler arasında eşitsizliğe neden olan toplumun genel sorunlarının çözümü için öncelikle sorunların net bir şekilde ortaya konulması gerekir,” dedi. Pala, mevcut durumun bilinmesi adına Türkiye’de illere göre bebek ölüm hızı, günlük kişi başı su kullanım miktarı, ölüm hızları, hasta yatak sayısı, elektrik tüketim oranları, işsizlik, iş gücüne katılım oranları ve eğitim seviyeleri gibi değişkenlerin derlenmesi ile Türkiye’de eşitsizliklerin ortaya konulduğu ilk kapsamlı bilimsel çalışmayı hazırladıklarını ifade etti.

Pala’nın açıklamasına göre doğu ile batı illeri arasındaki gelişmişlik farkının net bir şekilde ortaya çıktığı çalışmada dikkat çekici sonuçlardan biri de hastane yatak sayısı haritasına bakıldığında son 40 yılda Sağlık Bakanı, Başbakan ve parti liderlerinin seçim bölgelerinde durumun diğer illere göre çok daha iyi olduğu.

Söz konusu çalışmanın uluslararası bilim çevrelerinin ve karar vericilerin dikkatine sunabilmek adına yayının Türkçe ve İngilizce olarak hazırlandığını söyleyen Pala, verileri elde edebilmek için Sağlık Bakanlığı’ndan, TÜİK’ ten, bütün belediyelerden ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan talepte bulunduklarını, ancak Türkiye’de veri kayıtları konusundaki eksiklikler nedeni ile geçerlilik ve güvenilirlik sorunu yüzünden pek çok veriden faydalanamadıklarını ifade etti.