haber

Nilüfer, ‘Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı’nı hazırlıyor

Nilüfer’de faaliyet gösteren farklı sektörlerin enerji durumunu özetleyen, sera gazı envanterinin azaltılması amacıyla, ‘Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Çalıştayı’ Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Rüzgar Danışmanlık işbirliğiyle gerçekleştirildi. Çalıştayın amacı; “Ulaşım, yenilenebilir enerji, ilçenin yapı stoğu ile sanayi ve hizmetler sektörlerinde ortaya çıkan ve diğer sektörlerdeki enerji durumunu da özetleyen Nilüfer Belediyesi sınırları içerisindeki sera gazı envanterinin azaltılmasını hedefleyecek değişik vadelerde uygulama odaklı strateji ve politikaları ortaya koyacak çalışmaları planlamak” olarak belirtildi. 

 

Nilüfer Belediyesi tarafından, geçtiğimiz gün Başkan Mustafa Bozbey’in imza attığı ‘Başkanlar Sözleşmesi’ kapsamında gerçekleştirilen, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ile paydaşların katıldığı çalıştayda, sera gazı salınımlarının azaltılmasına yönelik, değişik vadelerde uygulama odaklı strateji ve politikaları ortaya koyacak çalışmalar ele alındı. Küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin Türkiye ve dünya üzerindeki olumsuz etkilerinden örnekler verilen çalıştayda, yenilenebilir enerjinin önemine dikkat çekildi.

 

Kentlerin, enerji tüketiminin ve sera gazı salınımlarının yüksek olduğu yerler olduğunu belirten Nilüfer Belediyesi Başkanvekili Pelin Sevgi, “Bu nedenle halka en yakın yönetim birimi olan yerel yönetimlere büyük sorumluluk düşüyor. Kentlerde düşük karbon salınımlı bir hayat yaratacak biçimde halkın davranış biçimlerini değiştirmek, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek ve yaygınlaştırmak, kendi çalışmaları ve hedeflerinde de sürdürülebilir kentsel gelişmeyi hayata geçirmek adına planlar yapmak ve gerçekleştirmek yerel yönetimlerin en önemli görevidir. Yaşayan Nilüfer’i sağlamak için biz de, uluslararası kuruluşlar, yerel yönetimlerle birlikte iklim değişikliği sorunlarına çözüm bulma, uygulama noktasında ‘Başkanlar Sözleşmesi’ne imza koyduk. Bu sözleşme doğrultusunda Nilüfer Belediyesi olarak çalışmalara başladık. Bu çalışmalarımızın sonuç vermesini, kentimiz ve ülkemiz adına yürekten diliyorum. Katkıda bulunan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.