haber

Nilüfer uluslararası sempozyumda ele alınacak

Nilüfer Belediyesi, 8 bin 500 yıllık bir geçmişe sahip olan Nilüfer’in tarihsel sürecinin ele alınacağı bir sempozyum düzenliyor. 13-15 Kasım 2015 tarihinde düzenlenecek olan  “Odryses’ten Nilüfer’e Uluslararası Nilüfer Sempozyumu” ile hem Nilüfer’in tanıtımına katkı sağlanacak hem de ilçenin turizme kazandırılmasında güçlü ve zayıf yönleri belirlenecek.

 

 

Nilüfer Belediyesi,  akademisyen ve araştırmacıların geniş katılımıyla gerçekleştirmeyi planladığı sempozyum ile Nilüfer’in antik dönemlerden bu yana yaşadığı tarihi, toplumsal ve sosyal değişimi ile gelişimine ilişkin hazırlanacak bildirilerle, ilçenin sahip olduğu tarihi değerlerin, doğal güzelliklerin ve turizm potansiyelinin irdelenmesini amaçlıyor.

 

Ayrıca gelişen sanayi ile birlikte hızlı nüfus artışı ve benzer etkenlerin yarattığı olumsuzluklar karşısında bozulan ekolojik dengenin kent ve kentli yaşamı lehine nasıl çevrilebileceği konularında hazırlanacak bilimsel çalışmalar da bildiri konuları arasında yer alacak.

 

Katılımcılar “Tarihsel Süreçte Nilüfer”, Nilüfer’de Halk Kültürü” “Ekonomi ve Turizm”, “Demografik ve Sosyal Yapı” ve “Kentselleşme Sorunsalları” başlıkları altında bildiriler sunacak.

 

İlgili akademisyen ve araştırmacıları Nilüfer’de bir araya getirecek olan sempozyumda 3 gün boyunca Nilüfer her yönüyle konuşulup tartışılacak.

 

Dili Türkçe ve İngilizce olan sempozyuma katılmak isteyen bilim insanlarının Nilüfer Belediyesi web sayfasında yer alan başvuru formunu doldurarak özgeçmişleri ile birlikte en az 300 kelimeden oluşacak bildiri özeti önerilerini 28 Eylül 2015 tarihine kadar nilufersempozyum@nilufer.bel.tr adresine göndermeleri gerekiyor.

 

Kabul edilen bildiriler, özetlerin sempozyum bilim kurulunca değerlendirilmesinden sonra ilan edilecek.