haber

Odryses’ten Nilüfer’e Uluslararası Nilüfer Sempozyumu üçüncü duyuru

“Odryses’ten Nilüfer’e Uluslararası Nilüfer Sempozyumu” üçüncü duyurusudur:

13-15 Kasım 2015 Nilüfer/ Bursa /Türkiye

Bursa Nilüfer Belediyesi

PROGRAM


13 KASIM 2015 CUMA (Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi)

08.00-09.00         Sempozyum Kayıt İşlemleri

09.15-10.00         Sempozyum Açılış Konuşmaları     

AÇILIŞ OTURUMU

10.00 – 10.15       Prof. Dr. Mustafa Şahin, 2015 Yılı Nilüfer İlçesi Yüzey Araştırmaları

10.15 – 10.30       Yrd. Doç.Dr. Sezai Sevim, Tarihi Süreçte Nilüfer Bölgesinin İdarî Durumu Hakkında

10.30 – 10.45       Yrd. Doç. Dr.Doğan Yavaş, Abolyond ile İlgili Bazı Arşiv Belgeleri

10.45 -- 11.00       Kahve Arası

 

I. OTURUM

Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Hatice Şahin                                                                                          

11.00-11.15         Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Nilüfer (Bursa) İlçesinde Bazı Yer Adları Üzerine

11.15-11.30         Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Tarihsel Süreç İçinde Nilüfer”in Kültürel Kimliğinin Oluşması                                                                                  

11.30-11.45         Doç. Dr. Cavid Qasımow, Hacı Zeynel Abidin Şirvani’nin Seyahatnamesinde Bursa(Nilüfer) ile İlgili Bilgiler

11.45-12.00         İsmail Yaşayanlar, Temettuât Defterlerine Göre Kite (Ürünlü) Kazası’nın Sosyo-Ekonomik Durumu

12.00.13.00         Öğle Yemeği                                                                                

 

II.OTURUM

Oturum Başkanı

 Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu

13.00-13.15         Prof. Dr. Hatice Şahin, Nilüfer ilçesine bağlı köylerde yemek kültürü ve Gölyazı yemekleri     

13.15-13.30         Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Sözlü tarih verileri ışığında Nilüfer ilçesi köylerinde kozacılık 

13.30-13.45         Dr. Burcu Kurt, II. Abdülhamid Dönemi Nafia Çalışmalarına Bir Örnek: Nilüfer Nehri’nin Islahı ve Bursa Ovası Bataklıklarının Kurutulması Projesi      

13.45-14.00         Eirini Kalogeropoulou, Uluabat Gölü kuzeyindeki Rum Çoban Köylerinin Demografik Yapısı ve Ekonomisi (19.yy ortasında)

14.00-14.15         Kahve Arası

           

III.OTURUM

Oturum Başkanı

Doç. Dr. Derya ŞAHİN

14.15- 14.30        Prof. Dr. Aziz Nevruzlu, Gökçe Höyük Seramikleri

14.30-14.45         Doç. Dr. Necmi Karul, Tarih Öncesi Dönemde Nilüfer, Aktopraklık Höyük 

14.45-15.00         Dr. Songül Alpaslan Roodenberg, Marmara’nın İlk Çiftçilerine Genel Bir Bakış, Aktopraklık Halkı  

15.00-15.15         Arş. Gör. Nur Deniz Ünsal, Dorak Hazinesi Üzerine Düşünceler

15.15-15.30         Dr. Filoppo Battistoni, 2015 Yılı Nilüfer İlçesi Yüzey Araştırmaları Yazıtları          

15.30-15.45         Kahve Arası

                                                                                                                                                                                  

 IV. OTURUM      

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Cafer Çiftçi       

15.45-16.00         Yrd. Doç. Dr. Seher Boykoy, I.Dünya Savaşı’ndan Milli Mücadele’ye Vatan Savunmasında Bursa Şehitleri: Nilüfer Örneği   

16.00-16.15         Doç. Dr. Naci Şahin, Balkan ve Çanakkale Savaşlarında Şehit Olan Nilüferliler

16.15-16.30         Muhammed Şen, Yunan işgali Sürecinde Nilüfer’in Köyleri   

16.30-16.45         Nezaket Özdemir, Gravürlerdeki Nilüfer 

16.45-17.00         Ömer Saim Kurmuş, İlk Osmanlı Kroniklerinde Nilüfer Hatun

19.00                   AÇILIŞ YEMEĞİ                                                                                                             

 

14 KASIM 2015 CUMARTESİ (Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi)

I.OTURUM

Oturum Başkanı

Yrd. Doç.Dr. Sezai Sevim

09.00-09.15         Öğr. Gör. Erdal Gültekin, Kültürünü Yaşatan Nilüfer Kent Logosu

09.15-09.30         Yrd. Doç. Dr. Ersoy Soydan, Televizyondaki Dizilerin Kültür Turizmine Katkısı ve Nilüfer İlçesinin Kültür, Turizm Potansiyeli

09.30-09.45         Yrd. Doç. Dr. Yaşar Barut, Nilüfer’de Özel Eğitim (Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri)

09.45-10.00         Doç. Dr. Esra Büyükcangaz, Uludağ Üniversitesi Hayvan Hastanesine Nilüfer İlçesinden Getirilen Kedi ve Köpeklere Ait E.koli İzotlarının Virulens Genlerinin Araştırılması

10.00-10.15         Arş . Gör. Seyit Uğuz, Bursa İli Nilüfer Bölgesindeki Geleneksel Koyun Ağıllarının Yapısal Sorunları ve Çözüm Önerileri

10.15- 10.30     KAHVE ARASI

.

II. OTURUM   

Oturum Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Seher Boykoy

10.30-10.45     Yrd. Doç. Dr. Şahin Kılıç, Görükleli Vasileios Deliyannis'in Nilüfer'de Araştırma Yapanlara Öğrettikleri: Göç, Ekonomi, Tarım, Folklor ve Arkeoloji Araştırmalarında Mübadil Rumların Önemi

10.45-11.00         Yrd. Doç. Dr. Muharrem Aydın-Merve Atalay, Göç Olgusunun Kültürel ve Ekonomik Etkilerine Bir Örnek: Nilüfer İlçesi-Bursa

11.00.11.15         Arş. Gör. Yusuf Ziya Karaaslan, 93 Harbi Sonrası Kafkasya’dan Bursa’ya Kitlesel Göç Hareketleri: Odunluk Örneği

11.15-11.30         Öğr.Gör. Dr. Vildane Özkan Ahmadian Dishkedouki, Görükle ve Göçmen Konutları’nda Gündelik Yaşamda Mağdurların Sessizliği

11.30-11.45        Ekrem Hayrı Peker, Çerkez Kültüründen Bir Kesit: Evlilik ve Yemekler Yolçatı Örneği

11.45- 13.00        Öğle Yemeği

                                                                                

III.OTURUM

Oturum Başkanı 

Prof. Dr. İbrahim Hakan Mert

13.00-13.15         Dr. Luigi Oliva, Two Mediterranean cases study in rush for UNESCO's World Heritage List: Taranto and Gölyazı

13.15-13.30         Arş. Gör. Gonca Gülsefa-Arş. Gör.Hazal Çıtakoğlu, 2015 yılı Nilüfer Yüzey Araştırmasında Tespit Edilen Klasik,                                                                                                                                                         

Hellenistik ve Roma Dönemi Seramikleri 

13.30-13.45         Mustafa Uğur Ekmekçi-Faruk Yolsal, Nilüfer İlçesi 2015 Yılı Yüzey Araştırmasında Tespit Edilen Hellenistik ve Roma Dönemine Ait Taş Eserler

13.45-14.00         Öğr. Gör. Dr. Filiz İnanan, Nilüfer İlçesi Mahalleleri Yüzey Araştırmalarında Ele Geçen Bizans ve Osmanlı Dönemi Seramik Buluntuları.

14-00-14.15         Okutman Elif Burcu Özkan-Murat Akın, Badırga Kybele’si ve Nilüfer’deki Kybele Kültü

14.15-14.30         Kahve Arası          

           

IV. OTURUM

Oturum başkanı

Yrd. Doç. Dr. Doğan Yavaş

14.30-14.45         Doç. Dr. Mehmet Kaya, Nilüfer Çayı ve Çevresinin Islahı(1908-1950)       

14.45-15.00         Zümrüt Üskül, Nilüfer’de Tütüncülük              

 15.00-15.15        Zedal Kondakçı, Süveyla Özmen Akpınar, Misi’de Geçmişten Günümüze Geleneksel Halk Hekimliği Yöntemleri.

15.15-15.30         Turhan Çalay, Nilüfer/ Çalı Mahallesinde Unutulmak Üzere Olan Sözcük ve Deyimler ile Halk Hekimliği Örneklerinin Değerlendirilmesi.    

15.30-15.45         Ceren Kaçmaz, Badırga, Güngören ve İnegazi Köylerinin Halk Hekimliği ve İnanışları Bakımından Değerlendirilmesi

15.45-16.00         Kahve Arası          

 

V. OTURUM

Oturum Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Şahin Kılıç

16.00-16.15        Mithat Kırayoğlu / Çekül vakfı Başkan Yardımcısı / Mimar, Köyden Kente Nilüfer  

16.15-16.30        Doç. Dr. Tülin Vural Aslan-Ece Hırka, Batıya Doğru Büyüyen Kent Bursa,1960 Yılından günümüze Çağdaş Konut Mimarisindeki Mekânsal Değişimler

16.30-16-45        Yrd. Doç Dr. Oğuz Gündoğdu , Özden Işık, Fuat Agalday, Afetlerde Erken Uyarı ve Havalimanları

16.45-17.00         Fuat Agalday, Özden Işık, Yrd. Doç Dr. Oğuz Gündoğdu, Bursa ve Çevresinde Deprem Tehlikesi ve Nilüfer Belediyesi Depremi Önceden Belirleme Projesi

17.00-17.15        Arş. Gör. Fikret Yönter, Tarımsal istatistiklerde Nilüfer   

17.15-17:30        Arş. Gör. Bilge Keskin, Ezgi Kurtulmuş, Hakan Büyükcangaz, Ali Osman Deniz, Bursa İli Nilüfer İlçesi Su Kaynakları Durumu ve Tarımda Kullanımı

           

15 KASIM PAZAR (GÖLYAZI KÜLTÜREVİ)

I. OTURUM

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Mustafa Şahin 

10.15-10-30         Prof. Dr. İbrahim Hakan Mert, Apollonia ad Rhyndakos’taki Girlandlı Friz Blokları.

10.30-10.45         Doç. Dr. Derya Şahin, Apollonia ad Rhyndakos Kentinin Tarihi ve Sikkeleri.                                 

10.45-11.00         Asiye Gözde Arı, Apollonia ad Rhyndakos’ta Apollon Kültü

11.00-11.15         Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bilir,Yrd. Doç. Dr. Oktay Dumankaya Apollonia ad Rhyndakos’tan Propontis’e / From Apollonia ad Rhyndacus to Propontis

11.15-11.30         Doç. Dr. Güven Gümgüm  Apollonia ad Rhyndacum (Gölyazı) Kentinde  Değerlendirme Öncesi Tanıma Çalışmalarına Bir Örnek

11.30                   Öğle Yemeği ve Gölyazı Gezisi

 

Sempozyuma şehir dışından ve yurt dışından gelecek bilim insanları ve araştırmacılar Aloft Bursa Hotel’de Nilüfer Belediyesi’nin misafiri olarak konaklayacak, katılımcıların ulaşım ücretleri Nilüfer Belediyesi’nce karşılanacaktır. (Şehir dışından gelecek bildiri sahipleri, yanlarında getirecekleri gidiş-dönüş otobüs biletlerini sempozyum öncesinde sekreteryaya teslim etmelidir.) Ayrıca, sempozyum kitabında yer alacak tüm bildiriler için 500 TL telif ücreti ödenecektir. (Bildiri tam metinleri en geç 1 Kasım gününe kadar teslim edilmelidir. Sempozyum sonrası tam metinlerinde değişiklik yapmak isteyen katılımcılar, 4 Aralık tarihine kadar bildirilerinin düzenlenmiş son halini sekreteryaya ulaştırmalıdır.)    


Sempozyuma Yurt İçinden ve Şehir Dışından Gelecek Bilim İnsanı ve Araştırmacılar:

Doç. Dr. Necmi Karul-İstanbul

Doç. Dr. Naci Şahin-Afyon

Yrd. Doç. Dr. Yaşar Barut-Samsun

Yrd. Doç. Dr. Oktay Dumankaya-Kahramanmaraş

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bilir-Düzce

Yrd. Doç. Dr. Ersoy Soydan-Kastamonu

Dr. Mehmed Kaya-Niğde

Dr. Burcu Kurt-İstanbul

Fuat Agalday-İstanbul

İsmail Yaşayanlar-İstanbul

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu-Konya

Doç. Dr. Cavid Qasımow-Azerbaycan / Bakü

Dr. Luigi Oliva-İtalya

Dr. Filippo Battistoni-Almanya/Münih

Dr. Songül Alparslan-Hollanda

Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu

Özden Işık

Yrd. Doç. Dr. Şahin Kılıç

“Odryses’ten Nilüfer’e Uluslararası Nilüfer Sempozyumu” ikinci duyurusudur:

 

Sempozyuma bildiri özetleri ile başvuran ve başvuruları kabul edilen bilim insanları ve araştırmacıların isimleri ve bildiri başlıkları: (Listenin sonunda belirtilen, gerekli bilimsel koşulları sağlayan ve yazım ilkelerini gözeten katılımcılar sempozyum programına alınacaktır. Söz konusu niteliklere sahip olan bildiriler, bildiri kitabında yer alacaktır.)

 

*Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Nilüfer İlçesinde Bazı Yer Adları Üzerine.

*Prof. Dr. Mustafa Şahin, 2015 Yılı Nilüfer İlçesi Yüzey Araştırması.  

*Prof. Dr. İbrahim Hakan Mert, Apollonia ad Rhyndakos’taki Girlandlı Friz Blokları.

*Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Sözlü Tarih Verileri Işığında Nilüfer İlçesi Köylerinde Kozacılık.

*Prof. Dr. Hatice Şahin, Nilüfer İlçesine Bağlı Köylerde Yemek Kültürü ve Gölyazı Yemekleri.

*Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Tarihsel Süreç İçinde “Nilüfer”in Kültürel Kimliğinin Oluşması.

*Prof. Dr. Aziz Novruzlu, Gökçe Höyük Seramikleri

*Doç. Dr. Derya Şahin, Apollonia ad Rhyndakos Kentinin Tarihi ve Sikkeleri.

*Doç. Dr. Necmi Karul, Tarih Öncesi Dönemde Nilüfer: Aktopraklık Höyük.

*Doç. Dr. Tülin Vural Aslan- Ece Hırka, Batıya Doğru Büyüyen Kent Bursa:1960 Yılından    Günümüze Çağdaş Konut Mimarisindeki Mekânsal Değişimler.

*Doç. Dr. Naci Şahin, Balkan ve Çanakkale Savaşlarında Şehit Olan Nilüferliler.

*Doç. Dr. Esra Büyükcangaz, Uludağ Üniversitesi Hayvan Hastanesine Getirilen Kedi ve Köpeklere Ait E.koli İzotlarının Virulens Genlerinin Araştırılması.

*Doç. Dr. Cavid Qasımow, Hacı Zeynel Abidin Şirvani’nin Seyahatnamesinde Bursa(Nilüfer) ile İlgili Bilgiler.

*Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim, Tarihi Süreçte Nilüfer Bölgesinin İdarî Durumu Hakkında Bir Değerlendirme.

*Yrd. Doç. Dr. Doğan Yavaş, Abolyond ile İlgili Bazı Arşiv Belgeleri.

*Yrd. Doç. Dr. Yaşar Barut, Nilüfer’de Özel Eğitim ( Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri).

*Yrd. Doç. Dr. Güven Gümgüm, Apollonia Ad Rhyhdacum (Gölyazı) Kentinde Değerlendirme Öncesi Tanıma Çalışmalarına Bir Örnek.

*Yrd. Doç. Dr. Oktay Dumankaya- Dr. Serkan Gündüz,Tatlı Su Limanları ve Nilüfer’in Limanı Apollonia ad Rhyndacum.

*Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bilir, Apollonia ad Rhyndakos’tan Propontis’e / From Apollonia ad Rhyndacus to Propontis.

*Yrd. Doç. Dr. Seher Boykoy, I.Dünya Savaşı’ndan Milli Mücadele’ye Vatan Savunmasında Bursa Şehitleri: Nilüfer Örneği.

*Yrd. Doç. Dr. Ersoy Soydan, Televizyondaki Dizilerin Kültür Turizmine Katkısı ve Nilüfer İlçesinin Kültür Turizm Potansiyeli.

*Yrd. Doç. Dr. Muharrem Aydın-Merve Atalay, Göç Olgusunun Kültürel ve Ekonomik Etkilerine Bir Örnek: Nilüfer İlçesi-Bursa

*Yrd. Doç Dr. Oğuz Gündoğdu , Özden Işık, Fuat Agalday, Afetlerde Erken Uyarı ve Havalimanları

*Yrd. Doç. Dr. Şahin Kılıç, Görükleli Vasileios Deliyannis'in Nilüfer'de Araştırma Yapanlara Öğrettikleri: Göç, Ekonomi, Tarım, Folklor ve Arkeoloji Araştırmalarında Mübadil Rumların Önemi

*Fuat Agalday, Özden Işık, Yrd. Doç Dr. Oğuz Gündoğdu, Bursa ve Çevresinde Deprem Tehlikesi ve Nilüfer Belediyesi Depremi Önceden Belirleme Projesi

*Dr. Luigi Oliva, Two Mediterranean cases study in rush for UNESCO's World Heritage List: *Taranto and Gölyazı.

*Dr. Filippo Battistoni, 2015 Yılı Nilüfer İlçesi Yüzey Araştırması Yazıtları.

*Doç. Dr. Mehmet Kaya, Nilüfer Çayı ve Çevresinin Islahı(1908-1950).

*Dr. Songül Alpaslan Roodenberg, Marmara’nın İlk Çiftçilerine Genel Bir Bakış: Aktopraklık Halkı.

*Dr. Burcu Kurt, II. Abdülhamid Dönemi Nafia Çalışmalarına Bir Örnek: Nilüfer Nehri’nin Islahı ve Bursa Ovası Bataklıklarının Kurutulması Projesi.

*Öğr. Gör. Gültekin Erdal, Kültürünü Yaşatan Nilüfer Kent Logosu.

*Öğr. Gör. Filiz İnanan, Nilüfer İlçesi Mahalleleri Yüzey Araştırmalarında Ele Geçen Bizans ve Osmanlı Dönemi Seramik Buluntuları.

*Öğr.Gör. Dr. Vildane Özkan, Görükle ve Göçmen Konutları’nda Gündelik Yaşamda Mağdurların Sessizliği

*Arş. Gör. Gonca Gülsefa-Ar.Gör.Hazal Çıtakoğlu, 2015 Yılı Bursa Nilüfer Yüzey Araştırmasında Tespit Edilen Klasik, Hellenistik ve Roma Dönemi Seramikleri.

*Arş. Gör. Bilge Keskin, Bursa İli Nilüfer İlçesi Su Kaynakları Durumu ve Tarımda Kullanımı.

*Arş. Gör. Nur Deniz Ünsal,Dorak Hazinesi Üzerine Düşünceler.

*Arş. Gör. Yusuf Ziya Karaaslan, 93 Harbi Sonrası Kafkasya’dan Bursa’ya Kitlesel Göç Hareketleri: Odunluk Örneği.

*Arş. Gör. Seyit Uğuz, Bursa İli Nilüfer Bölgesindeki Geleneksel Koyun Ağıllarının Yapısal Sorunları ve Çözüm Önerileri.

*Arş. Gör. Fikret Yönter,Tarımsal İstatistiklerde Nilüfer.

*Okutman Elif Burcu Özkan-Murat Akın, Badırga Kybele’si ve Nilüfer’deki Kybele Kültü.

*Eirini Kalogeropoulou, Uluabat Gölü Kuzeyindeki Rum Çoban Köylerinin Demografik Yapısı ve Ekonomisi (19.yy ortasında).

*Asiye Gözde Arı, Apollonia ad Rhyndakos’ta Apollon Kültü.

*Ceren Kaçmaz, Badırga, Güngören ve İnegazi Köylerinin Kültürel Öğeleri Bakımından Değerlendirilmesi.

*Ekrem Hayrı Peker, Çerkez Kültüründen Bir Kesit: Evlilik ve Yemekler Yolçatı Örneği.

*Fuat Agalday, Nilüfer Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonları.

*İsmail Yaşayanlar, Temettuât Defterlerine Göre Kite (Ürünlü) Kazası’nın Sosyo-Ekonomik Durumu.

*Muhammet Şen, Yunan İşgali Sürecinde Nilüfer’in Köyleri.

*Mustafa Uğur Ekmekçi-Faruk Yolsal, Nilüfer İlçesi 2015 Yılı Yüzey Araştırmasında Tespit Edilen Hellenistik ve Roma Dönemine Ait Taş Eserler.

*Nezaket Özdemir, Gravürlerdeki Nilüfer.

*Ömer S. Kurmıuş, İlk Osmanlı Kroniklerinde Nilüfer Hatun.

*Turhan Çalay, Tarihsel Süreçte (Osmanlı Dönemi) Nilüfer/ Çalı Mahallesinde Unutulmak Üzere Olan Sözcük ve Deyimler ile Halk Hekimliği Örneklerinin Değerlendirilmesi.

*Zedal Kondakçı, Süveyla Özmen Akpınar, Misi’de Geçmişten Günümüze Geleneksel Halk Hekimliği Yöntemleri.

*Zümrüt Üskül, Nilüfer’de Tütüncülük

*Mithat Kırayoğlu / Çekül vakfı Başkan Yardımcısı / Mimar, Köyden Kente Nilüfer  

 

Sempozyum takviminde belirtildiği üzere, kabul edilen bildirilerin tam metinleri, aşağıda belirtilen kurallara uygun şekilde en geç 1 Kasım 2015 tarihine kadar CD veya USB bellek içerisinde ve orijinal metnin basılı bir kopyası ile birlikte gönderilmelidir.

Adres:  Nilüfer Belediyesi Halk Evi Hizmet Binası. İhsaniye Mahallesi Cumhuriyet Meydanı 2/A, 2/B Blok 16130 Nilüfer/Bursa (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kalemi, Seval Şimşek) Bildiriler posta yoluyla gönderilebileceği gibi elden de teslim edilebilir.

 

Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih

1 Kasım 2015

Sempozyum kesin programının ilanı

8 Kasım 2015

Sempozyum

13-15 Kasım 2015

Basılacak bildiriler için son gönderim tarihi

4 Aralık 2015

Sunulan bildirilerin yayımlanması

Ocak 2016

 

Bildiri Yazım Kuralları

 “Odryses’ten Nilüfer’e Uluslararası Nilüfer Sempozyumu”nda yayınlanmak üzere gönderilecek tam bildiri metinleri, bilimsel şartlara uygun olarak, aşağıda belirtilen kurallara göre hazırlanmalıdır.

 

Bildiriler, sempozyum kitabı dışında bir yayın veya kuruma eş zamanlı olarak yayınlanmak üzere gönderilmemelidir. Başka bir yerde yayımlanan bildiriler sempozyum kitabında yayınlanmak üzere kabul edilemez. Yazarlar, sempozyum kitabı içerisinde yer alan materyallerin telif hakkının sempozyuma ait olduğunu bilmelidirler.

Tüm bildiriler düzenleme kurulu değerlendirmesi sürecine tabi tutulacak, gerektiği takdirde sempozyum bilim kurulunda ele alınacaktır. Düzenleme kurulundan gelecek yorumlar yazarlara iletilirek gerektiğinde ilgili bildirinin tekrar gözden geçirmesi istenecektir.

Metin ve fotoğraflar, bir CD veya USB bellek içerisinde ve orijinal metnin basılı bir kopyası ile birlikte gönderilmelidir.

Özetler ve Anahtar Kelimeler

Bildiriler, İngilizce ve Türkçe dillerinde yazılabilir..Özet, bildirinin amacını, yöntemini, değerlendirme ve sonuç kısmını içermelidir. Bildiri özeti, 200 kelimeyi, bildirilerse 6000 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmalıdır. Özet bölümü, metin veya figür referansları, alıntı veya dipnot içermemelidir. Özetin altında beş anahtar kelime yer almalıdır.


Yazım Kuralları

Bildiri özeti, bildiri tam metni, tüm başlıklar, yazar adı, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto (dipnotlar ve kaynakça 10 punto) ile ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Metin içinde vurgu yapılmak istenen sözcük, ifade ve cümleler ile dipnot için italik yazı tipi kullanılmalıdır.

Metin içinde başka kaynaklardan yapılacak doğrudan alıntılar iki cümleden fazlaysa, tırnak kullanmaksızın ayrı bir pasaj olarak verilmeli ve ana metinden ayırdedilmesi için alıntı pasaj bütün olarak soldan 1 cm içeride konumlandırılmalıdır.

Sayfa altına konulacak dipnotlar 1’den başlayarak yazı sonuna kadar kesintisiz olarak numaralanmalıdır.

A4 sayfa boyutu kullanılmalı ve kenar boşlukları; sol boşluk 3 cm, sağ boşluk 2,5 cm, üst boşluk 2,50 cm, alt boşluk 2,50 cm şeklinde ayarlanmalıdır.

Dijital metin Word formatında olmalıdır. Figürler “.tiff” veya “.jpeg” dosyası halinde ve uygun çözünürlükte olmalıdır: Fotoğraflar için 300 dpi ve çizimler için 600 dpi genellikle yeterli olmaktadır. Figür dosyalarının isimleri yazarın soyadı ile başlamalı ve sırasıyla numaralandırılmış olmalıdır. Örnek: Akurgal_01.tiff, Akurgal_02.tiff, Akurgal_03.tiff vb.


Referans ve Alıntılar

Metin içerisinde atıf yapılan her bir yayın kaynakçada yer almalıdır. Aynı şekilde sadece metin içerisinde atıf yapılan kaynaklar da kaynakça yer almalıdır.

Metin içinde yapılan atıflar parantez içerisinde kısaltma olarak verilmelidir. Örnek: (Dunbabin 2002: 181-183). Bütün alıntılarda özgün sayfa numaraları belirtilmelidir.

Üç ve daha fazla yazarlı yayınlarda kısaltma olarak "vd." ifadesi kullanılmalıdır. Örnek: (Akurgal vd. 1984: 80).

Bir yayındaki figür veya çizime yapılan atıflar “(Akurgal 1996: Resim 5, Çizim 1)” şeklinde belirtilmelidir. Sempozyumda yayınlanmak üzere gönderilen orijinal metin içerisindeki figür ve çizim atıflarında sadece “Resim” ve “Çizim” gibi ifadeler kullanılmalıdır. Örnek: (Resim: 1, Çizim: 3). Bir numara altında birden çok resim olduğu takdirde, resim veya çizim numarasının yanına küçük harf kullanılmalıdır. Örnek: (Resim: 10a)

Kaynakça aşağıda verilen örneklere göre düzenlenmelidir:

Kitaplar İçin; AKKILIÇ,Yılmaz (2002).Kurtuluş Savası’nda Bursa,Bursa,Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi yayınları.

BORATAV, Korkut(1995).İstanbul ve Anadolu’dan Sınıf Profilleri,İstanbul,Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Makaleler için; YALMAN,Bedri(2000).Bursa Arkeolojisi,Bursa’da Yaşam Dergisi 1:56-70.

Editörlü Bir Kitaptaki Makale; AKSU,Cihan (2009).Çocuklarda Zeka Gelişimini Etkileyen Faktörler, Güllü, Ali (ed.) Çocuk Psikolojisi, Ankara,Akın Yayınevi.

Çevirilerde; GOUGH, Ian (1996). Bütçe Yöntemleri ve Bütçe kurumlarının Bütçe Sonuçlarına Etkisi,(Çev) Kamil GÜNGÖR. DEÜ İİBF Dergisi Haziran 1998.

İnternetten Alıntılarda; ARCHER, Bill. “Rethinking Federal Taxation”, http://www.mit.edu/people/howes/revolt/economic/text1.htm, (Erişim: 26.9.2000).

Yazar Ya da Kurum Adı Olmadan İnternet Kaynağı; Böyle kaynaklar, erişim tarihi son kısma eklenerek doğrudan internet adresi yazılmalıdır.

Yayınlanmamış Tez; GÜNGÖR,Kamil(2001).Arz Yönlü İktisat Aracı Olarak Vergi İndirimleri Politikası ve Türkiye, İzmir. (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Yazar Bir Kurumsa; Devlet Planlama Teşkilatı (1995). Türkiye ve Avrupa Entegrasyonu Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel ihtisas Komisyon Raporu, Ankara

Resimler ve Tablolar

1. “Resim” ifadesi bildiride yer alan bütün fotoğraflar, haritalar, tablolar için kullanılır. Her bir görsel için bir resim numarası verilir. Her resmin metin içerisinde bir karşılığı olmalı ve ilgili atıflar sıralı bir şekilde gitmelidir

2. Eğer bir harita kullanılacaksa, Resim 1 bildirinin konusu olan bölgenin veya çalışma alanının coğrafi konumunu belirten harita olmalıdır. Alan raporlarının yer aldığı bildirilerde kazı alanı ve çevresini gösteren en az bir fotoğraf yer almalıdır.

3. Resimler Listesi’nde “Resim” kelimesi her başlığın ilk ifadesi olmalıdır.

Resim 1. Bursa Suriçi ve çevresini gösteren harita. ”Harita: Deniz Ünsal”.

Resimlerle ilgili ayrıntılar “(Resim: 6c-f)” örneğinde olduğu gibi belirtilebilir. Söz konusu ayrıntıların her birine metin içerisinde atıf olmalıdır.

Tablo ve Özel Fontlu Yazılar

Tablo ve özel font kullanılan yazıların kolaylıkla orijinal düzenleri bozulduğu için her bir tablo veya yazılı metnin, ayrıca “.pdf” formatında basılı bir örneğinin gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıbasım Gönderimi

Sempozyum, her yazara bildirisinin bir örneğini kitap olarak göndermeyi taahhüt eder.

Not: Şehir dışından ve yurt dışından gelecek bilim insanları için konaklama, ulaşım bilgileri ve sempozyum programı bir sonraki duyuruda açıklanacaktır.


DÜZENLEME KURULU:

Prof. Dr. Mustafa Şahin                        

Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim                  

Yrd. Doç. Dr. Doğan Yavaş   

 

BİLİM KURULU:

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu

Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu

Prof. Dr. İ. Hakan Mert

Prof. Dr. Feridun Özgümüş

Prof. Dr. Behçet Kemal Yeşilbursa

Prof. Dr. Muhtar Kutlu

Prof. Dr. Cafer Çiftçi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Vefa Çobanoğlu

Doç. Dr. Derya Şahin

Prof. Dr. Hatice Şahin

 

SEMPOZYUM SEKRETERYASI

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Tarih ve Turizm Bürosu:

Onur Ulutaş

Nurgül Çetin

Evrim Gülay Köksal

 

İLETİŞİM

Telefon: 4441603- (224) 486 62 74 -0532 554 41 07

Faks: (224) 2959515

Elektronik posta: nilufersempozyum@nilufer.bel.tr