haber

Olağan Genel Kurul

Sayın Üyelerimiz;


Nilüfer Belediyespor Kulübü 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.05.2014 tarihinde saat 18:00 de Nilüfer Belediyesi Konak Olimpik Yüzme Tesisleri Restoranında gerçekleştirilecektir. Yeterli Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 22.05.2014 tarihinde aynı yer ve saatte yeniden yapılacaktır.

Üyelerimize Duyurulur.

Mustafa BOZBEY
Nilüfer Belediyespor Kulübü 
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Adına

Gündem
  • Açılış ve Yoklama,
  • Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
  • Divan Kurulunun Seçimi,
  • 2013 yılı Faaliyet ve Hesap Raporları ile Denetim Kurulu Raporlarının okunması, görüşülmesi ve Yönetim Kurulu'nun ibrası,
  • 01 Ocak 2014 - 15 Mayıs 2014 tarihleri arasın da Faaliyet ve Hesap Raporları ile Denetleme Kurulu Raporlarının okunması, görüşülmesi ve Yönetim Kurulu'nun İbrası,
  • Yeni Dönem tahmini çalışma raporunun ve bütçenin okunması ve oylanması,
  • Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi,
  • Dilek ve Temenniler,
  • Kapanış.