haber

Sahipli hayvana belediye bakamayacak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 5996 sayılı kanun çerçevesinde, belediyelerin sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar dışında sahipli hayvanları da tedavi etmesine son verilmesini istedi. 
Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede, belediyelerin sahipli hayvanlara bakmasının ve onları tedavi etmesinin “rekabet şartlarına uygun olmadığı” gerekçesiyle sonlandırılması istendi. Genelgede; sahipli hayvanlara yönelik hizmetlerin Bakanlığın izin verdiği ruhsatlı veteriner hekim muayenehane ve poliklinikleri tarafından yapılabileceğinin altı çizildi.  
Tüm valiliklere gönderilen genelge uyarınca Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü de sahipli hayvanlara yönelik muayene, tedavi ve aşıyı da kapsayan poliklinik hizmetlerini durdurdu.