haber

Şimşek: Günümüzde en çok siyasi haklar çiğneniyor

Şimşek günümüzde en çok çiğnenen hakların, siyasi haklar olduğunu da vurguladı. Nilüfer Belediyesi ve Sosyal Demokrasi Derneği iş birliğiyle düzenlenen Sosyal Demokrasi Seminerleri’ne eski CHP Bursa Milletvekili Yahya Şimşek katıldı. Şimşek, Nilüfer Belediyesi Konak Kültürevi’nde düzenlenen seminerde “Türkiye’de siyasi haklar” konulu konuşma yaptı.

Türkiye’de en fazla siyasi hakların çiğnendiğini söyleyen Şimşek şöyle devam etti: “Gerek siyasi haklar gerekse insan hakları, bir bütünlük içinde anayasalarımızda hep temel hak ve özgürlükler olarak yer almaktadır. İnsanın insan olma özelliğinden kaynaklanan, sahip olduğu hakların tümüne insan hakları diyoruz. Siyasi haklar ise bu temel hak ve özgürlüklerin bir bölümüdür, o da temel hak ve özgürlüklerdendir. Anayasa’da temel hak ve özgürlükler olmadan demokrasiden bahsetme olanağımız yoktur. Bizde bu kavramların tarihi yeni değildir. 1961 Anayasası’nda hak ve özgürlükler genişletilmiş ve gerçekten Anayasa’nın koruması altına alınmıştır. Günümüzde siyasi faaliyetler bilindiği gibi tek adamın üzerine oluşturulmaktadır halbuki anlatmaya çalıştığımız hususlar demokratik bir temel teşkil etmektedir. Yani temel hak ve özgürlükler olmadan demokrasiden bahsedemeyiz.”

Türkiye’nin referandum sürecine girdiğine dikkat çeken Yahya Şimşek, temel hak ve özgürlüklerde o tercihi yapabilmenin en önemli koşullarından birinin özgür irade ile yapılan seçimler olduğunu ifade etti. Şimşek, “Vatandaşın vatandaşlık hakkı olduğu gibi, seçme ve seçilme hakkı da var. Bu da en temel haklardan biridir. Ülkenin bu kadar çok sorunu varken mesela terör, ekonomik kriz, işsizlik, yolsuzluklar neden bu referandum yapılıyor anlamış değilim. Bu hükümet başa geldiğinde hatırlarsınız ülkenin sorunları, yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar olarak ifade edilmişti. Aradan 15 yıl geçti, bırakın yolsuzlukların kaldırılması daha da arttı. Yeni hazırlanan Anayasa’nın verdiği yetkiler sizde bizde olsa hangimiz çıldırmayız soruyorum size? Aklına her geleni yapabilme imkanına sahip olacaksın ve de çok sakin olacaksın, adaleti temsil edeceksin, adalete saygı duyacaksın, herkesi eşit kabul edeceksin,  hizmeti herkese eşit yapacaksın, sizce mümkün mü? Bu insan tabiatına aykırı. Bir ülke de demokratik kurumlar arasında denetim yoksa, o ülke başı boş bir konumdadır. Oturduğunuz apartmanın tapusunu yöneticiye verir misiniz? Hiç böyle bir anlayış olabilir mi? O nedenle Anayasa değişikliği, bu konu başlığındaki Türk hukukundaki siyasi hakların tümüne aykırıdır. Bugüne kadar birçok anayasa değişti hepsinde bu haklar korunurken bu anayasa değişikliğinde bunları göremiyoruz” dedi.