haber

SymbioCity Başkan Bozbey’e tanıtıldı

Demokratik ve katılımcı yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Nilüfer Belediyesi, uluslararası bir proje olan SymbioCity Eğitim programına katılarak bu alanda farkını bir kez daha ortaya koydu. Kentlerin, yaşam alanlarının daha katılımcı ve daha ekolojik tasarlanmasını amaçlayan programa Türkiye’den Nilüfer ve Çankaya belediyeleri katıldı. Projenin ilk ayağı Makedonya’nın başkenti Üsküp’te, ikinci ayağı da İstanbul’da gerçekleşti. Projeyle ilgili çalışmaları yürüten ekip, Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde Başkan Mustafa Bozbey, Başkan Yardımcısı Bukle Erman ve yöneticilere bilgi verdi.

 

Projenin uygulanabilirlik ayağı hakkında bilgi veren Plan ve Proje Müdürlüğü’nden Deniz Boran Babacan, “Biz bu programa Eko-Kent projesine ilişkin kentsel tasarım rehberinin, SymbioCity yaklaşımı geliştirilmesi projesiyle başvurduk. Proje özünde, Eko-Kent Projesi’ni hayata geçirmek için oluşturulan kentsel tasarım rehberinin detaylarının geliştirilmesini hedefledik. Programın temel amacı, sürdürülebilir kentsel gelişim alanında kullanılan ve kentsel çevre sorunlarına çözüm bulmaya yönelik, planlama kapasitesinin artırılması ve kapsayıcı şekilde ele alınması için bireylere ve kurumlara destek vermek. Türkiye, Gürcistan, Makedonya ve Sırbistan’daki yerel ve bölgesel yönetimlerde görev yapan ve şehir planlaması, yerel yönetim, yerel kalkınma ve yerel yönetişim konularında çalışanlardan oluşan 24 katılımcı ve 11 proje var. Program sürecin tasarlanması, mevcut durum tespiti, kritik noktaların tanımlanması, önerilerin geliştirilmesi, önerme etkilerinin teşhisi, uygulama stratejisini geliştirilmesidir” dedi.

 

Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nden Aslıhan Oktay Çöpoğlu da projenin sürdürülebilir ayağı hakkında bilgiler verdi. Geçtiğimiz Haziran ayında Makedonya’da gerçekleşen başlangıç çalıştayı kapsamında SymbioCity yaklaşımının 6 adımından ilki olan sürecin tasarlanmasına ilişkin eğitimler verildiğini belirten Çöpoğlu, “Biz de başvuru projemiz Nilüfer’de sürdürülebilir kentsel tasarım rehberi oluşturulmasına yönelik paydaş analizi ve iletişim planı hazırlayarak bu süreçte rol olacak aktörleri ve katılım yöntemlerini planladık. Eğitimin Ekim ayında İstanbul’da gerçekleşen ikinci aşaması da SymbioCity yaklaşımının mevcut durum analizi ve amaçların belirlenmesi adımları ile ilgiliydi. Bu kapsamda projemize yönelik çevresel, sosyokültürel ve ekonomik açılardan güçlü, zayıf yönleri, karşılaşılabilecek zorlukları ve fırsatları tespit ettik” diye konuştu.

 

 Projede kazanımlar ve izlenecek yol haritası hakkında bilgi veren Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden Ali Cenk Algün de, “Öncelikle eğitim süresince öğrendiğimiz metotlar sayesinde kurum olarak karşılaştığımız sorunlara daha katılımcı, daha sürdürülebilir ve daha uygulanabilir çözümler üretebilmek anlamında ipuçları elde ettik. İsveç başta olmak üzere program ülkelerinde,  uygulanmış kent planlamaya yönelik katılımcılığı artıracak örnek çalışmaları inceleme, gözlemleme ve öğrenme fırsatı bulduk. Yol haritamızdan bahsetmek gerekirse de belediyemiz içerisindeki ilgili birimlerden arkadaşlarımızla bir proje ekibi oluşturacağız. Oluşturacağımız bu ekiple Nilüfer’in mahallelerinde uygulanacak, kentsel önceliklerin ve mahalle ihtiyaçlarının mahallelilere sorulacağı bir anket tasarlayacağız. Tasarladığımız bu anketi interaktif bir metot ile Nilüfer’in mahallelerinde ve internet üzerinden uygulayacağız. Elde ettiğimiz sonuçlar Kentsel Tasarım Rehberimizin temelini oluşturacak” diye kaydetti.

 

‘Kentsel tasarım rehberi sade olmalı’

Sunumu ilgiyle dinleyen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, proje ekibini kutladı.  Başkan Mustafa Bozbey “Kentsel tasarım rehberinin mahalle bazlı çıkması doğru olacaktır. Biz bu çalışmayı uzun zamandır uygulamak istiyorduk. Her mahallede başka bir fikir ortaya çıkabilir. Bu iş çok kapsamlı bir çalışma. Sürdürülebilir kentsel tasarım rehberi sade olmalı. Uygulama olanağı çok maddeli olursa yürümez. Tartışılmalı ve bazı konular birleşerek sadeleşmeli. Keşke sokak bazında kentsel tasarım rehberi oluşturulsa. Bunun örnekleri Avrupa’da var. Bu konuda proje ekibine ilgili birimlerdeki personelimiz de destek olmalı. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.