haber

Yazar ve akademisyenler Bursa’yı anlattı

Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü'nün sahibi araştırmacı yazar ve akademisyenler, 16. Kitap Fuarı’nda düzenlenen Bursa'yı Araştırmak, Bursa'yı Yazmak söyleşisine katıldı. Söyleşide ilk olarak Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Enginalp söz aldı. Hacı Tonak’ın yönettiği söyleşide Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp‘Bursa Sürgünleri’ konusunda konuştu. Enginalp, geçmişte yaşanan göç ve toplumların ilişkilerdeki adaptasyonuna dikkat çekti. Bursa’nın tarih boyunca birçok göç ve sürgünlere tanıklık ettiğini ifade eden Enginalp, “Bursa göçler ve sürgünler kentidir. Bursa’ya ilk sürgün Romalılar döneminde olmuş. İstanbul’dan Bursa’ya Yahudiler gelmiş. Daha sonra Osmanlı döneminde Türkmen boyları Uludağ’ın eteklerine yerleşmiş. Balkan Savaşları’ndan sonra da Bursa’ya yoğun göçler olmuş. Sürekli göç ve sürgünler elbette toplum kaynaşmasına da gölge düşürmüştür. Bursa hem bireysel hem de kitlesel anlamda sürgünlerle kent kültürüne adaptasyonda sürekli zorlanan bir şehir olmuştur. Bursa tarihi, mimari, doğal güzellikleriyle birçok toplum ve kökene de ev sahipliği yapan önemli bir şehir olmuştur” dedi.


Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi Yüksek Mimar Elif Acar Bilgin de, ‘19 Yüzyıl endüstri yapılarının kültürel miras olarak değerlendirilmesi: Trilye’deki zeytin yağı fabrikasının restorasyon projesi’ hakkında katılanlara bilgiler verdi. Tezinin içeriğinde endüstrileşmenin ilk izi olan fabrikayı ele aldığını kaydeden Bilgin, “Bursa birçok müze ve kültür merkezine sahip bir şehir. Bu tarihi izler taşıyan fabrikada bir zeytin müzesi olarak günümüze taşınabilir. Bu yapıları korumak kentin tarihsel belleğini yaşatmak olur” diye konuştu.


Araştırmacı Dr. Sebla Arın da “Çocuklara Yönelik Yapılı Çevre Eğitimi: Bursa İçin Katılımcı Bir Model” başlıklı doktora tezinden bahsetti. Nilüfer Belediyesi’nin destekleriyle Oyun Engel Tanımaz Parkı yapıldığını ifade eden Arın, “Bu çalışma katılımcılık anlayışının en güzel örneğidir. Çocukların tasarlayıp hayallerini gerçekleştirdiği bu proje ve model biz yetişkinlere de örnek olmalı. Biz yetişkinlerde bu tür anlayışla kent yönetimlerinde ve karar mekanizmalarında katılımcı davranabilirsek, kentlilik bilinci ve sahiplenme daha güçlü olur” diye konuştu.

Söyleşinin ardından Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala, konuşmacılara teşekkür anmalık hediye etti.