haber

Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları 2016 Ödülü’nün sahipleri belirlendi

Prof. Dr. Saime Yüceer,  Prof. Dr. Feza Karaer, Doç. Dr. Neslihan Sam, Doç, Dr. Tülin Vural Aslan, Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala, Yener Akkılıç ve Hacı Tonak’tan oluşan Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü Seçici Kurulu, toplam 25 yapıtı 3 ayrı kategoride değerlendirdi. Kurul üyelerinin tam katılımı ile gerçekleşen sonuç toplantısında, ödüle aday yapıtlar, ödül yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde puanlandı ve en yüksek puan alan iki yapıta Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü verilmesi kararlaştırıldı. Buna göre, “Üniversitelerin doktora programlarında kabul edilmiş tezlere yönelik” kategoride, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Sebla Arın’a ait “Çocuklara Yönelik Yapılı Çevre Eğitimi: Bursa İçin Katılımcı Bir Model” başlıklı doktora tezi ödüle değer görüldü. Seçici kurul, çocukların çevreye ilişkin duyarlıklarının geliştirilmesinde kuramsal önermeler yanında uygulamalı bir model oluşturması; çağdaş toplumun gereksinim duyduğu katılımcı, paylaşımcı, üretici aktif yurttaş, aktif kentli ile çocuk bireyin bu gereksinimler ve beklentiler yönünde kendini geliştirebileceği olanaklar arasındaki bağa ilişkin evrensel bakış açısına hem kuram hem deneyim esaslı katkıları nedeniyle yapıtı ödüle lâyık bulduğunu açıkladı.


“Üniversitelerin yüksek lisans programlarında kabul edilmiş tezlere yönelik” kategoride de Uludağ Üniversitesi’nden Elif Acar Bilgin’e ait “19.YY Endüstri Yapılarının Kültürel Miras Olarak Değerlendirilmesi: Trilye’de Zeytinyağı Fabrikası Restorasyon Projesi” başlıklı yüksek lisans tezi ödüllendirildi. Seçici kurul, adı geçen sanayi tesisi ile eklerinin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile raporlarındaki kapsayıcılık ve ayrıntılı özenin yanı sıra;  sanayi mirasının bir parçası ve kültürel değer olarak ilgili yapının Trilye’nin günlük yaşamına yeniden kazandırılmasına ilişkin önermeler içerdiği için Elif Acar Bilgin’in yüksek lisans tezine ödül verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü Seçici Kurulu, “Akademi dışı” kategoride ise bu yıl ödül vermedi.


Yarışmaya katılarak kent kültürünün gelişmesinde katkıda bulunanlara teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yılmaz Akkılıç’ın hayatını kaybettiği tarih olan 28 Nisan Cuma günü, saat 19.00’da Akkılıç Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek ödül törenine de herkesi davet etti. 
Ödül töreninin olduğu gün, Akkılıç Sergisi ve Anı Odası’nın da açılışı yapılacak.