haber
  • Yetkili Kişi: Mehmet Can Yılmaz
  • Tel: 3021
  • Adres: İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

FUSILLI Projesi

Hakkında: 

Nilüfer Belediyesi’nin ortağı olduğu FUSILLI “Fostering the Urban food System Transformation through Innovative Living Labs Implementation” Projesi, Avrupa Birliği tarafından Horizon 2020 Araştırma ve Yenilik Programı kapsamında finanse edilen, “Gıda ve Doğal Kaynaklar” konulu dört yıllık (2021-2025) bir projedir. Dört yıl boyunca proje ortağı olan Avrupa şehirleri FOOD2030 öncelikleri doğrultusunda daha sürdürülebilir gıda sistemlerine geçişlerini kolaylaştırmak için desteklenecektir. Bu doğrultuda FUSILLI projesi, şehirler, üniversiteler, KOBİ'ler, STK'lar ve endüstriler dahil olmak üzere 13 ülkeden (Türkiye, Finlandiya, Lüksemburg, Danimarka, İtalya, Portekiz, Hırvatistan, Norveç, Ukrayna, Yunanistan, İspanya) 34 ortağın uzmanlığını bir araya getirmektedir. 

FUSILLI projesinin ana amacı, şehirlerin sağlıklı, sürdürülebilir, güvenli, kapsayıcı, adil ve uygun maliyetli gıda sistemlerine geçişi için bütünsel politika ve eylemler (kentsel gıda planlamaları) oluşturmak ve uygulama kapasitelerini güçlendirmek için inovasyon ekosistemleri geliştirmektir. Bu hedefe ulaşmak için FUSILLI, gıda sistemi dönüşümünün zorluklarını ele almak amacıyla proje ortağı olan 12 Avrupa şehrini bilgi paylaşımı ve öğrenme ağında bir araya getirmektedir. Bu şehirler, gıdayı kentsel ve kırsal gündemlerine alacak, gıda sistemlerini sürdürülebilir, sağlıklı ve kapsayıcı sistemlere dönüştürmek için çalışacaklardır. Bu bilgi topluluğu aracılığıyla şehirler, vatandaşlarını sürecin merkezine yerleştirecek ve yenilikçi, kişiselleştirilmiş politikalar ve eylemler uygulama avantajına sahip olacaklardır. 

FUSILLI projesinin temelinde, 12 Avrupa şehrinde Avrupa Birliği’nin FOOD2030 öncelikleri doğrultusunda oluşturulan "Yaşayan Laboratuvarlar” (Living Labs) konsepti yer alacaktır. Her şehir, tüketicilere, dağıtıma, yönetişime, üretime ve gıda israfına yönelik gıda zincirinin tüm aşamalarında farklı yenilikçi eylemleri uygulamak amacıyla açık inovasyon ekosistemleri geliştirecektir. Bu ekosistemler living lab (yaşayan laboratuar) konsepti doğrultusunda oluşturulacaktır. FUSILLI projesi kapsamında oluşacak olan bilgi topluluğu ve kentsel gıda planları aracılığıyla desteklenen ortaklar, mevcut iyi uygulamalarını belirleyecek ve böylece sürdürülebilir gıda sistemlerinin geliştirilmesinde tüm paydaşları, ilgili girişimleri ve politika yapıcıları destekleyecektir.

Hedefler:  

FUSILLI projesinin merkezinde, sağlıklı, sürdürülebilir, güvenli, kapsayıcı ve uygun maliyetli gıda sistemlerine entegre ve güvenli bir geçiş süreci sağlamak için yerelde kentsel gıda planları geliştirmeyi amaçlayan 12 Avrupa şehrindeki 12 Yaşayan Laboratuvar bulunmaktadır. Proje bu yönüyle sürdürülebilir yenilikçi kentsel politikaları uygulamaya yönelik çok amaçlı bir yaklaşım izlemektedir.

Öte yandan FUSILLI projesi, AB'nin FOOD2030 politikalarının öncelikleri doğrultusunda gıda değer zincirinin tüm aşamalarında çalışmaların iyileştirilmesini sağlayacaktır. Bu öncelikler şunlardır:

 

·     Sürdürülebilir ve sağlıklı beslenme için gıdalar,

·     İklim ve çevresel açıdan sürdürülebilir gıda sistemleri,

·     Döngüsellik ve kaynakları verimli kullanan gıda sistemleri,

·     İnovasyon ve toplulukların güçlendirilmesi.

 FUSILLI projesi kapsamında geliştirilecek olan Yaşayan Laboratuarlar, gıda zincirinin tüm aşamalarında 5 farklı alanda yenilikçi eylemler uygulayacaklardır:

·     Üretim ve işleme,

·     Dağıtım ve lojistik,

·     Tüketici,

·     Gıda kaybı ve israfının önlenmesi,

·     Yönetişim.

FUSILLI projesi araştırma ve politika çalışmalarında sadece ilgili tüm süreçleri değil, her türlü aktörü (çiftçiler, araştırmacılar, tüketiciler vb.), politikaları (sağlık politikaları, tarım politikaları, çevre politikaları vb.), yönetimleri (yerel yönetimler, ulusal yönetimler vb.) ve farklı fonksiyonları (sağlıklı beslenme, gıdaya erişim, istihdam ve kültürel kimlik vb.) içermektedir. 

Yaşayan Laboratuvarlar, gıda sistemi dönüşümüne ilişkin iyi uygulamaları belirlemeyi ve bunları FUSILLI Bilgi Topluluğu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Şehirler, diğer projeler ve girişimlerle işbirliği yapacak ve başarılı politikalar ve eylemler hakkında birbirlerinden öğreneceklerdir. Bu işbirliğinin ışığında kentler, kentsel gıda planlamasının geliştirilmesi için inovasyon aktörleri olarak destekleneceklerdir.

FOOD2030 önceliklerindeki ilgili eylemleri, girişimleri, politikaları ve etkileri muhafaza etmek, belgelemek ve paylaşmak için herkese açık bir dijital platform geliştirilecektir. Bu paylaşım proje süresinin sonra ermesinden ardından da devam edecektir. Bu sayede diğer projelerle yapılacak olan işbirliği ile bilgi paylaşımının bir çok şehre yayılması için bir temel oluşturulacaktır.

Nilüfer’in projedeki rolü:

Nilüfer Belediyesi, FUSILLI projesi kapsamında bir yaşayan laboratuar uygulaması geliştiren şehirlerden biridir. Bu konsept doğrultusunda kent genelinde sağlıklı gıda sistemleri dönüşümünü sağlamayı hedefleyen Nilüfer, çatı tarımı uygulamaları, yerli üreticileri desteklemek adına satış merkezleri kurulması, Gıda Tüzüğü, Gıda Konseyi ve belediye bünyesinde bir Gıda Komisyonu oluşturulması gibi çeşitli faaliyetler gerçekleştirecektir.

Ayrıca proje kapsamında sağlıklı gıdaya erişim konusunda mobil aplikasyonlar, kompost tesisleri, Nilüfer Belediyesi’nin düzenleyeceği festival ve etkinliklerde yerel üreticinin ürünlerinin yaygınlaştırılması, yaşlı ve engelliler için belediye bakım evlerinde yerel satın alma seçenekleri oluşturulması, vatandaşların kullanımına açık halk bahçeleri oluşturulması, yerel restoranların yiyecek israfını önlemesine yönelik faaliyetler gerçekleştirmesi gibi çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecektir.

 https://fusilli-project.eu/

 

 image002.jpg (1 KB)This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 101000717. 

Bu proje, 101000717 sayılı hibe sözleşmesi kapsamında Avrupa Birliği'nin Horizon 2020 araştırma ve yenilik programından fon almıştır.

 

FUSILLI Blog'dan projenin güncel faaliyetlerini takip etmek için tıklayın.

 

FUSILLI projesi ile ilgili haberler:

 

https://www.nilufer.bel.tr/haber/universite-ogrencilerine-kompost-egitimi 

https://www.nilufer.bel.tr/haber/tarimda-mahalle-seferberligi 

https://www.nilufer.bel.tr/haber/toprak-ana-gunu-nde-topragin-bereketi-ve-saglikli-gida-ele-alindi 

https://www.nilufer.bel.tr/haber/tarimsal-uretimde-analizin-onemini-ogrendiler 

https://www.nilufer.bel.tr/haber/nilufer-in-agroekoloji-pratikleri-ve-gida-sistemi-mudahaleleri-tam-not-aldi 

https://www.nilufer.bel.tr/haber/nilufer-bostan-in-6-subesi-29-ekim-mahallesi-nde-acildi 

https://www.nilufer.bel.tr/haber/antidepresan-bitkiler-dikkatli-kullanilmali 

https://www.nilufer.bel.tr/haber/nilufer-in-tarimsal-envanteri-cikacak 

https://www.nilufer.bel.tr/haber/tibbi-ve-aromatik-bitkilerin-onemi-ele-alindi 

 “Tematik Buluşmalar”da gıda güvenliği konuşuldu
 
 Nilüfer’de “Gıda ve Tarım” eğitimleri başladı
 
 Arca Atay “Ekolojik Tarım”ı anlattı
 
 Hasanağa enginarına ulaşmak artık çok kolay
 
 Nilüfer’de sağlıklı gıdaya erişim için “Gıda Topluluğu” kuruldu
 
 Nilüfer’de balkonlar mini bostana dönüşecek
 
 15 bin paket yerel tohum vatandaşla buluştu
 
 Sebzeleri kullanarak ritim yapıyorlar
 
 Nilüfer’de 2021 Gıda Yılı
 
 FUSILLI Projesi’nde ilk adım
 
 Nilüfer’de sağlıklı gıda ekosistemi hayat buluyor