Nilüfer Belediyesi, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler UCLG-MEWA tarafından Türkiye'de 22 belediye ile yürütülen "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Türkiye Haritalandırması Pilot Projesi Nilüfer Çalıştayı"na ev sahipliği yapıyor. 


Birleşmiş Milletler’e (BM) üye ülkeler tarafından kabul edilen “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nin yerelde bilgi birikiminin ve farkındalığın artması için Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler UCLG-MEWA tarafından yürütülen Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Türkiye Haritalandırması Pilot Projesi Çalıştayı’nın sekizinci ayağı Nilüfer Belediyesi’nde yapılıyor. Nilüfer "Barış Meclisi"nde düzenlenen çalıştay iki gün sürecek.

 

Dünya genelinde her türlü eşitsizliğin ve ayrımcılığın yok edilmesi, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamalarının sağlanması ve kalkınmanın daha sürdürülebilir hale gelmesi amacıyla düzenlenen çalıştaya Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Başkan Yardımcıları, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Salim Korkmaz ve Nilüfer Belediyesi çalışanları katıldı.

 

“HİZMETLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KURUMUZ”

 

"Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nin Türkiye Haritalandırılması Pilot Projesi Çalıştayı’nın açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasında ve hedeflere bütüncül bir katkı sağlanmasında, belediyelere önemli görevler düştüğünün altını çizdi. Başkan Bozbey, "Her geçen yıl yerel yönetimlerin imkanları bir bir azalsa da, bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi ve yerelde yaygınlaştırılması için tüm yerel yönetimler çok önemli bir göreve sahiptir. Bu sorumluluktan hareketle, biz de 1999’dan bugüne değişimi yönettiğimiz Nilüfer’de hem vizyon, hem misyon, hem de politikalarımızda ‘Ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik’ boyutlarına yer veriyoruz. Stratejik amaç ve hedeflerimizi, proje ve faaliyetlerimizi de bu kapsamda planlıyoruz. 1999’dan bu yana, olanaklarımızı zorluyor, hatta kimi zaman Türkiye’de yapılmayanı, her türlü riski göze alarak gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Demokrasi, özgürlük, katılımcılık, sosyal belediyecilik, eşitlik ve vicdan olarak belirlediğimiz odak noktalarımızdan da ilham alarak, Nilüfer’i, yaşanabilir bir kent haline getirmek ve kentimizde sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabilmek için canla başla çalışıyoruz. Bugüne geldiğimizde, bunu büyük ölçüde başardığımıza inanıyorum" dedi.

 

İnsani Gelişme Vakfı’nın bu yıl da Nilüfer Belediyesi'ne, Çok Yüksek İnsani Gelişme Ödülü verdiğine dikkat çeken Bozbey, "186 ilçe arasından 65 kritere göre aldığımız bu ödül, ilçe olarak değerlendirildiğinde il ve büyükşehir belediyelerinin dahi yapamadığı hizmetleri yapan ve en önemlisi, bu hizmetleri sürdürülebilir kılan bir kurum haline geldiğimizin bir göstergesi. Yereldeki faaliyetlerin kalkınmayı yönlendirme konusunda büyük bir potansiyeli olduğunun farkındayız. Bu nedenle toplumun tüm kesimlerini kapsayan ve kır-kent demeden Nilüfer’in her noktasına ulaşan sürdürülebilir kalkınmayı destekleyici proje ve faaliyetlerle örnek ve lider bir kurum olma çabamız sürecek" diye konuştu.

 

“NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN SON 5 YILLIK ÇALIŞMALARI ELE ALINIYOR”

 

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman da, etkili bir kalkınmanın, çok aktörlü bir yönetim anlayışla sağlanabileceğini söyledi. Duman "Yerel, ulusal ve küresel düzeyde yönetişimin her kademede var olması, hizmette sürdürülebilirliğin ve hesap verebilirliğin, toplumun her kesiminin yönetimde söz alması olmazsa olmazdır. Bugün yönetişim konusunda önemli çalışmaları bulunan UCLG-MEWA Yerel Yönetişim Komitesi Eş Başkanı Nilüfer Belediyesi ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırması Pilot Projesi Nilüfer Çalıştayı'nı gerçekleştirmek bizim için ayrı bir önem ifade etmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini bölgemizden pilot olarak, Türkiye üzerinden başlatmış durumundayız. Çalıştayımız boyunca Nilüfer Belediyesi'nin son 5 yıl içerisinde gerçekleştirdiği çalışmaların sürdürülebilir kalkınma hedefleri perspektifinden ele alarak, bu hedefler içerisinde öncelik alanlarına yoğunlaşacağız. Demokrasi, sosyal belediyecilik, özgürlük, katılımcılık ve eşitlik değerlerini çalışmaların odağında tutan Nilüfer Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz bu çalıştayın hepimiz için olumlu sonuçlar doğurmasını ve sürdürülebilir kalkınma yolunda başarılarınızın daimi olmasını diliyorum" dedi.

 

Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde gerçekleştirilen çalıştayın açılış sunumunu ise UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Salim Korkmaz yaptı. Korkmaz, sunumunda UCLG-MEWA tarafından 2016-2030 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanan Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedefler üzerine konuştu. Salim Korkmaz, küresel hedeflerin gerçekleştirilmesinde 17 odak noktası belirlendiğini söyleyerek, hedefler doğrultusunda 2030 yılına kadar, yoksulluğa son, açlığa son, sağlıklı bireyler, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su, hijyen ve sıhhi koşullar, erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, inovasyon ve alt yapı, eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları, sorumlu tüketim ve üretim, iklim eylemi, sudaki yaşam, karasal yaşam, barış ve adalet ile hedeflerin ortaklıkları konularının üzerinde durulacağını söyledi.

 

BOZBEY’DEN MÜLTECİ DEKLARASYONUNA İMZA

 

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Nilüfer Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırılması Pilot Projesi Nilüfer Çalıştayı öncesinde Başkan Mustafa Bozbey ile bir araya geldi. Duman ve Başkan Mustafa Bozbey, ziyarette, UCLG-MEWA proje çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Başkan Mustafa Bozbey ve UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, 16 Ekim’de İstanbul’da Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü ile Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı iş birliğiyle düzenlenen ‘Yerel Yönetimler Mülteciler Alanında Koordinasyon Platformu Çalıştayı’ sonrası hazırlanan deklarasyona imza attı. Dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’nin bu alanda yaptığı çalışmalar ile geniş yelpazede hak ve hizmetlerin vurguladığı deklarasyona, UCLG-MEWA Yerel Yönetişim Komitesi Eş Başkanı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de imza atarak destek verdiğini ortaya koydu. Ziyaret sonunda Mehmet Duman, Başkan Mustafa Bozbey’e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, plaket verdi.