Nilufer Belediyesi Telefonu 444 1603

Kentsel Dönüşüm Projeleri

Google+ ile paylaş

Kentlerdeki sağlıksız yapılaşmayı çağdaş şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun hale getirmek üzere, kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi için yıkıp yeniden yapma, canlandırma, sağlıklaştırma veya yeniden yapılandırma için proje üretilmesi ve uygulama yapılması ihtiyacı bulunmaktadır. Bu nedenle kentin dokusunu bozan sorunların giderilmesi için,  kent içinde kaçak yapılaşma alanları ile ekonomik ömrünü doldurmuş bulunan çöküntü alanlarının gerekli tüm kentsel ve sosyal donatı hizmetleri getirilerek olası tüm doğal afet riskleri de bertaraf edilecek şekilde yeniden yapılandırılması amacıyla, tespit, değerlendirme ve analiz çalışmalarımız sürdürülmektedir. Aynı zamanda 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri kapsamında vatandaşların talebi doğrultusunda başlatılmış olan bina bazlı dönüşüm süreçlerinde yerinde arazi kontrolleri yapılmakta ve ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışılmalar yürütülmektedir.  

 

Belediyemiz kentsel dönüşüm süreci içerisinde, mevcut planlama sürecine alternatif olarak eşitlikçi, kent ekolojisini gözeten ve katılımcı bir planlama yaklaşımı oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede sosyal, çevresel, yasal ve ekonomik boyutların birlikte ele alındığı bir kentsel dönüşüm uygulaması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda Türkiye’deki akademisyenler ile Başkanımız, Başkan Yardımcılarımız, 5 adet birim Müdürümüz  ve teknik ekibimizle 21 Kasım 2013 tarihinde kentsel dönüşümde model arayış çalıştaylarının ilki gerçekleştirilerek, kentsel dönüşüm modelleri üzerine değerlendirme yapılmıştır.

 

29-30 Ocak 2014 tarihlerinde ise Kentsel Yenileme Arayışları-2 başlıklı konferans ve proje toplantıları gerçekleştirilmiştir. Kentsel Yenilemede Yeni Arayışlar" başlığı altında düzenlenen 2. çalıştay için akademisyenlerimize, Birleşmiş Milletler Habitat Kent Planlama, Gelişim ve Tasarım Bölümü Yöneticisi ile BM Habitat Danışmanı eklenmiş ve halka açık bir konferans gerçekleştirilmiştir.

 

Kentsel yenileme ve dönüşüm arayış çalıştayları sonucunda birbirinden farklı sosyo-ekonomik ve kentsel dokuya sahip iki alan seçilerek, iki farklı sosyo ekonomik ve kentsel alanın entegrasyonu sağlanarak, disiplinler arası bir çalışmada ve katılımcı bir süreçte kentsel dönüşüm ve yenileme projesi uygulanması öngörülmüştür. Bu doğrultuda alanda tespit ve değerlendirme sonucuna göre, kentsel alan standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli kentsel mekânlara dönüştürülmesi amacıyla sağlıklaştırma, yenileme ve dönüşüm projeleri üretilecektir.


KENTSEL TASARIM VE DÖNÜŞÜM BÜROSU:

 

6306 Sayılı Afet Riski Taşıyan alanların Dönüştürülmesi Kanununun 2012 yılında yasalaşmış olup bu kanun ile afet riski altındaki alanlar tespit edilmesi ve söz konusu alanların kentsel alan standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli kentsel mekânlara dönüştürülmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Belediyemizde de bu çalışmaların sosyal barışı sağlayarak, eşitlik ilkesi içinde nitelikli mekânların elde edilmesini sağlamak amacıyla Kentsel Tasarım ve Dönüşüm Bürosu kurulmuştur. Aynı zamanda bu büromuzca sürdürülebilir ekolojik kentsel gelişim çalışmalarının da yürütülmesi öngörülmüştür.


Sağlıklaştırma, yenileme ve dönüşüm yapılabilecek konut bölgeleri haritasına buradan ulaşabilirsiniz. 

 • Kentsel Dönüşüm Projeleri
 • Kentsel Dönüşüm Projeleri
 • Kentsel Dönüşüm Projeleri
 • Kentsel Dönüşüm Projeleri
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler

İlginizi Çekebilir