Genel Sanat Yönetmeni

Genel Sanat Yönetmeni
MURAT DALTABAN
2021/22 - 2022/23 – 2023/24
 
Murat Daltaban Foto1.JPG (2.70 MB)
 
‘Karanlık bir dönemden geçiyoruz’ söyleminden uzak duruyorum. İnsanlık tarihinden geriye kalan, karanlık dönemler tarihidir.
Neden karanlıklar tarihinin aktörleri olduk? İnsan, neden 'korku' ve 'aç gözlülük' arasında gidip gelen ölümcül sarkacın altında buldu kendini?
Tiyatro 'Neden?' sorusunu sorar… Cevap vermek zorunda değildir. Bizim sanatımız, soruyu en estetik, en etkili, en çarpıcı biçimde sormaktır.
 
‘NEDEN?’ diye sormak için sezona başlıyoruz. Doğru cevabı verebilmek için doğru soruyu sormalı…
 
manifesto.JPG (335 KB)
 
Akışlar, Çizgiler, Rizomlar: Merkezsizleşme için Bir Sanat ve Kültür Manifestosu
 
I. Akışlar ve Çizgiler: Sanatın Topografyası
Düşünce, düz bir çizgide seyahat etmez, yorulmaz ve ağsal bir bilgi akışıdır. Sanatın içinde bu akışları, ağları oluşturan bu kesintisiz çizgileri görmeliyiz.
Sanatın ve kültürün kendine özgü bir topografyası vardır; bu, birbirine bağlı, dönüşebilen, tekrarlı  ve farklı olan bir örüntüye işaret eder.
 
II. Rizomatik Kültür: Merkezden Kaçış
Bir rizom, kökler arası bir ağdır; her şey her şeye bağlanır. Kültür de böyle rizomatik yapıdır.
Hiyerarşik düzenlemeler ve merkezi kontroller değil, çoklu bağlantılar ve özgürlüklerle işleyen bir yapı.
 
III. Sanatçının Var Olma Sebebi: Dönüştürme ve Yaratı
Sanatçı, bilgiyi yeniden üreten değildir. Sanatçı bilgiyi dönüştürür ve yeni gerçeklikler inşaa eder, düşünme biçimlerini ve hissetme biçimlerini dönüştürmeyi amaçlar.
 
IV. Tarih: Fark ve Tekrar
Tarih akışkandır, farklılık ve tekrarla doludur. Geçmişi anlamak, onun içindeki farkları ve tekrarları görmeyi gerektirir.
Tarihin içinde, yeni olanın nasıl oluştuğunu görmeliyiz.
 
V. Kültürün Devri: Sürekli Yeniden Doğuş
Kültür akışkandır, sonsuz kez değişir ve dönüşür. Her kültür, dönüşmek için , yeniden doğmak, devir yapmak zorundadır.
Bu devir, hem yıkıcı hem de yaratıcı bir güce sahiptir.
 
VI. Sanatın Akışı: Kesintisiz Bir Yaratılış
Sanat, kesintisiz bir yaratı sürecidir. Her eser, bir sonrakine doğru bir harekettir. Bu hareket, kendini sürekli yeniden yaratan, dönüşen, farklılaşan bir akıştır.
Sanatçı bu akışı sürdüren, mümkün kılandır
 
VII. Sonuç: Çokluk ve Özgürlük
Bu manifesto, sanatın, tarihin ve kültürün, durağan ve belirli yapılar olmaktan çok, dönüşüm, akış, fark, rizom gibi kavramlarla anlaşılabileceğini önermektedir.
Bunlar, çokluk, özgürlük ve yaratılışa yönelik bir yaklaşım sunar.
 
M. Daltaban