Nilufer Belediyesi Telefonu 444 1603

Eşitlik Birimi

Google+ ile paylaş

Eşitlik Birimi

Nilüfer Belediyesi yönetsel değerlerindeki eşitlik anlayışı doğrultusunda;

Yerel karar süreçlerine ve karar alma mekanizmalarına tüm vatandaşların katılımının sağlandığı,

Yaşam koşullarını iyileştirici, hayatın her alanında cinsiyet ve fırsat eşitliğini sağlayacak yerel eşitlik politikalarının oluşturulduğu,

Cinsiyet eşitliği politikalarının yerel yönetim anlayışına yerleştirildiği,

Eşitliği sağlayıcı yerel hizmet sunumlarının gerçekleştirildiği katılımcı bir yönetim ve hizmet politikasını hayata geçirmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır.

 

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 2010/10 sayılı genelge ile tüm kamu kurumlarında ve yerel yönetimlerde Eşitlik Birimleri ve Eşitlik Komisyonlarının kurulması zorunlu hale getirilmiştir.

 

Nilüfer Belediyesi ise yaptığı araştırmalar ve çalışmalar sonucunda ve yukarıda da belirttiğimiz sebeplerden ötürü “hayatı ve kenti eşitliyoruz” sloganıyla Türkiye’de ilk Eşitlik Birimi’ni kurmuş ve halen çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Eşit bir Nilüfer için öncelikle belediye hizmetlerini, projelerini planlayan personelde ve karar alıcılarda cinsiyet eşitliği farkındalığını oluşturan, Stratejik Planını ve bütçesini kadın STK’ları ile işbirliği içerisinde cinsiyete duyarlı bir biçimde yapan Nilüfer Belediyesi, kentleşme politikası içerisine tüm cinsel yönelimleri kapsayacak şekilde cinsiyet eşitliğini eklemiş ve politikalarını düzenlemiştir.

 

Eşitlikçi perspektiflerin oluşturulması adına bilinçlendirme faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve cinsiyet eşitliğinin toplumsal gelişim sürecinin önemli bir itici gücü haline gelmesi için çalışmalar yürütülmektedir.

 

Kentleşme Politikamız;

Nilüfer Belediyesi olarak, gerek kurum içi organizasyon ve çalışma ortamında gerekse hizmet sunumunda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, kadınların, engelli bireylerin ve dezavantajlı tüm bireylerin kenti eşit derecede kullanma ve yararlanma hakkına sahip olduğu, topluma tam ve etkin bir şekilde dâhil olmanın yanında kente dair karar süreçlerine eşit, kolay ve etkin bir şekilde katılımlarının sağlandığı; her türlü ayrımcılıktan uzak, kültürel, sosyal, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, etnik ve ekonomik farklılıkların gözetildiği ve bu farklardan kaynaklanabilecek eşitsizlikleri bertaraf edecek bir yönetim anlayışıyla hareket eden, hiçbir vatandaşın kentsel yaşam kalitesinin zarar görmediği ve belediye hizmetlerine erişimde ayrıcalığa uğramadığı, bir Nilüfer oluşturmayı ve bunu sürdürülebilir kılmayı taahhüt ederiz.

 

Ali SEVİLEN - Eşitlik Birimi Srm.

444 16 03 – 1868

alisevilen@nilufer.bel.tr

 • Eşitlik Birimi
 • Eşitlik Birimi
 • Eşitlik Birimi
 • Eşitlik Birimi
 • Eşitlik Birimi
 • Eşitlik Birimi
 • Eşitlik Birimi
 • Eşitlik Birimi
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler

İlginizi Çekebilir