haber

Bozbey: Odunluk’taki imar değişikliğini zorunlu olarak geçiriyoruz

Nilüfer Belediye Meclisi, Şubat ayı olağan toplantısının ikinci oturumunu Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde bulunan Nilüfer ‘Barış Meclisi’nde gerçekleştirdi. Meclis gündeminde yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Müdürlüğü’nün Odunluk Güneyi Uygulama İmar Planı’nda yer alan jeolojik sakıncalı alanın, önlemli alan olarak tespit edilmesine ilişkin maddenin görüşülmesi sırasında Başkan Mustafa Bozbey görüşünü açıkladı.

Başkan Bozbey, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Nilüfer Belediye Meclisi’ne iletilen rapora zorunlu olarak kabul oyu verdiklerini söyledi. Bakanlığın almış olduğu kararı bilime aykırı bulduğunu kaydeden Bozbey, “Eğer biz bilime inanıyorsak, Nilüfer Belediyesi olarak iki defa yapmış olduğumuz yer altı çalışmasında, alanın 6 metre altında farklı bir tabakanın olduğunu ve kaydığını bilimsel olarak raporlamamıza rağmen Bakanlığın böyle bir kararla bu işleri hak sahibi yapması çok ilginç. Meclis’ten geçireceğiz ama ben asla burada ne otururum ne de tavsiye ederim. Şu anda konut yaptırma hakları var, dava etseler yaptırabilirler ama tekrar söylüyorum buranın 6 metre altında farklı bir tabaka var ve kayıyor. Zorunlu olarak kararı geçiyoruz ama gönlüm hiç razı değil” dedi. Konunun 1995-96 yılına dayandığının altını çizen Başkan Bozbey, “Ben taraf değilim, hiç taraf olmadım ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan bu işlemi yaparak buraya kadar getirdiler. Planın bu şekilde olmasını hiç tavsiye etmiyorum” diye kaydetti.


Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in eleştirisinin ardından CHP, AKP ve Bağımsız Meclisi Üyesi’nin verdikleri oylarla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 1/1000 ölçekli Odunluk Güneyi Uygulama İmar Planı Revizyonu oy birliğiyle kabul edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Müdürlüğü’nün, Nilüfer Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na ilettiği raporda şu ifadeler yer alıyor: 1/1000 ölçekli jeolojik Odunluk Uygulama İmar Planı’nda jeolojik sakıncalı alan olarak belirlenen bölgenin bir bölümü, 2008 yılında onaylanan 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı’nda çok seyrek yoğunluklu konut gelişme alanı ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar  Planı’nda az yoğunluklu öneri konut alanı ve bir bölümü de ağaçlandırılacak alan jeolojik sakıncalı alan olarak planlanmıştır. Bu nazım imar planı kararları doğrultusunda bölgede; 1/1000 ölçekli  imar planına esas jeolojik - jeoteknik etüt yaptırılmış, etüt raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Müdürlüğü’nce 01/08/2014 tarihinde onaylanmıştır. Bu rapora göre Nazım İmar Planı’nda ağaçlandırılacak alan, jeolojik sakıncalı alan olarak belirlenen bölge de dahil olmak üzere planlama alanının tamamı önlemli alan olarak tespit edilmiştir. Bu rapor doğrultusunda planlama bütün olarak ele alınarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu açıklama raporu ve plan hükümlerinin doğru olduğuna karar verilmiştir” denildi.