haber

"Havamız kirli, sağlığımız tehdit altında"

Platform konuşmacıları Doç. Dr. Nalan Akış hava kirliliğinin sağlık etkileri, Doç. Dr. Funda Coşkun ise hava kirliliğinin sağlık etkileriyle  ilgili bilgi verdi. Nilüfer Belediyesi Dernekler Yerleşkesinde düzenlenen platformda; Türkiye’deki, Bursa’daki ve Nilüfer’deki hava kirliliğinin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi. Doç. Dr. Nalan AKIŞ  “Su kirliliği konusunda milletçe oldukça duyarlıyız, ancak nedense hava kirliliğini önemsemiyoruz. Oysa ki;  hava kirliliği de en az su kirliliği kadar sağlığımızı tehdit ediyor,” dedi.

Doğalgaz kullanımındaki artışa rağmen katı yakıt kullanımı ve sanayinin yarattığı kirliliğin denetiminde sorun yaşandığını kaydeden Doç. Dr. Nalan Akış Türkiye genelinde en kirli havaya sahip bölgelerin bilinenin aksine, evsel ısınmada kullanılan katı yakıtlar nedeni ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu olduğunu söyledi.

Bursa genelinde İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün kontrolünde 8 hava kalitesi ölçüm istasyonu olduğunu belirten Akış, Türkiye’deki sınır değerlerin Avrupa Birliği standartlarının çok üstünde olduğunu, AB  standartların uygulanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2019 yılına kadar kademeli bir geçiş öngördüğünü  söyledi. AB standartlarına göre en yüksek düzeyi 50 mg/m3 olması gereken partiküler madde değerinin, Bursa İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nce Kasım 2013’de Bursa’da ölçülen hava değerlerinde 110.55 mg/m3 kaydedildiği bilgisini veren Akış, Bursa genelinde ölçülen kükürtdioksit değerinin de AB limit değerlerinin üzerinde olduğunu söyledi. Doç. Dr. Nalan Akış Nilüfer ilçesinde ise artan sanayiye rağmen denetimin yetersiz kalması ve araç yoğunluğunun hava kalitesini düşürdüğünü ifade etti.

Hava kirliliğinin sağlık etkileri hakkında bilgi veren Doç. Dr. Funda Coşkun günde 24 bin kere nefes alıp vermemizi sağlayan ve gözenekleri ile birlikte yüzeyi ortalama 75 metrekare alana sahip olan   akciğerlerimizin kirli havaya maruz kaldığında vücudumuzu çeşitli rahatsızlıklara sürüklediğini ifade etti. Hava kirliliğinin artması ile orantılı olarak hastaneye başvuruların arttığını, astım, koah, kalp rahatsızlıklarının artış gösterdiğini kaydeden Coşkun “hava kalitesi hepimiz için çok önemli ancak ne yazık ki bebekler, gelişim çağındaki çocuklar, gebeler ve yaşlılar risk gurubu içinde yer alıyor,” dedi.