haber

Kadın Meclisleri’nden ortak çağrı

Datça Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde Friedrıch Ebert Stıftung katkılarıyla gerçekleşen buluşmaya Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi  Başkanı Emel Helvacı ve Kadın Meclisi Başkan Yardımcısı Nebahat Ulugül de  katıldı.  Hedeflerini  “ Kadın Dostu Kentler”  olarak belirleyen  Türkiye Kadın Meclisleri Platformu  üyeleri 2 gün  süren toplantıda bu hedefe yönelik çalışma yaptı  ve bilgi birikimlerini paylaştılar.  Toplantının ilk gününde  Kent Konseyleri, Kadın Meclisleri Sorunlar, Fırsatlar, Ütopyalar üzerine   Yiğit Gülöksüz , Kadın Dostu Kentler Projesi İzmir Örneği üzerine de  Semra Ulusoy konuşmacı olarak  katıldı.

 

Kadın Meclisi Başkanı Emel Helvacı da  toplantıda  Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi çalışmaları hakkında bilgi verdi . Türkiye Kadın Meclisleri Platformu Yürütme Kurulu’nun da oluşturulduğu iki günlük toplantı boyunca hayatın tüm alanına, yaşama dair konuşan tartışan ve paylaşan kadınlar hazırladıkları bildiri ile  Türkiye’deki tüm kadınlara   çağrıda bulundu.

 

Bildiride  şöyle denildi:  “Kent planlarında başta kadınlar olmak üzere tüm dezavantajlı gruplar için pozitif ayrımcılık istiyoruz. İnsanı ;  etnik , dinsel, mezhepsel   ve cinsiyet ayrımcılığı olmaksızın temel değer olarak görmek istiyoruz. Ülkemizde taşeronlaştırma ve güvencesiz çalışma koşulları insanlık onuruna ve insan hakları evrensel beyannamesine aykırıdır. İş güvenliği , işçi sağlığı ve işçilerin sosyal hakları ivedilikle evrensel standartlara göre yeniden düzenlenmelidir. Aç gözlülüğün sınırsız,  ancak doğanın olanaklarının sınırlı olduğunu bilmeliyiz . Gezegenimizi çocuklarımızdan ödünç aldığımız bilinci ile doğanın rant uğruna sömürülmesine  ‘Dur ‘  diyoruz. “