haber

Nilüfer’de organik atıkların dönüşümü yapılacak

Nilüfer Belediyesi’nin çevreci ve yenilenebilir enerji için geliştirdiği ve BEBKA’dan  (Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı) Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında gerçekleştirilen toplantıda önemli bilgiler verildi. Toplantıya Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Kırsal Alan Bürosu tarafından Nilüfer Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Adil Kayaoğlu, Nilüfer Belediyesi Çevre ve Kırsal Alan Danışmanı Arca Atay, Nliüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Yasemin Dere, Uludağ Üniversitesi Çevre Teknolojileri Ar-Ge Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kadir Kestioğlu, Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yahya Ulusoy, Elektrik Mühendisi Kayhan Kalelioğlu, Çevre Mühendisi Osman Erdem Kestioğlu, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Şazi Çavuşoğlu ile BEBKA yetkilileri katıldı.

 

Toplantıda Nilüfer’in sahip olduğu nüfus potansiyeline bağlı olarak hayvansal ve bitkisel atıklar, pazar atıkları açısından önemli bir potansiyele sahip olduğu vurgulandı ve atıkların değerlendirilemeden depolanmasının gerekli yer temini ihtiyacında artış ve çevresel zararlar oluşturduğu kaydedildi.

 

Hedef:  Yaşanabilir bir kent

Toplantıda Organik Atıklardan Biyogaz Üretimi Tesisi Fizibilite Çalışması’nın bölgede önemli miktarda yer alan organik atıkların atıl halde depolanmasının yerine, onların biyogaz şeklinde geri dönüşümü yapılarak bölge ekonomisine, istihdamına, sürdürülebilir tarıma ve yenilenebilir enerjinin kullanımının arttırılmasına katkı sağlayacağı belirtildi. Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan Biyogaz ile CO2 emisyonlarını azaltarak çevrenin korunmasına yardımcı olacağı vurgulandı. Enerjide dışa bağımlılığın azalmasına, istihdamın artmasına katkıda bulunacağından bahsedildi. Ayrıca yeryüzünde denetimsiz deşarjdan ve tarımdan kaynaklanan metan ve azot oksit emisyonları azaltacağı, ayrıca biyogaz üretimi sonrası oluşan atıkların gübre olarak tarımda kullanılarak kimyasal gübre ikame ve tasarruf edileceği ifade edildi. Bunun da yine iklime zararlı gazların emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlayacağı bildirildi.