haber

Nilüfer havasını kontrol ediyor

Yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentsel çevre için projeler üreten Nilüfer Belediyesi bu hedefle çalışmalarına bir yenisini ekledi. Nilüfer Belediyesi, canlı yaşamını etkileyen çevre sorunlarına neden olan kirlilik kaynaklarının tespit edilmesi, denetim altına alınması, çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla Hava Kalitesi İzleme İstasyonu kurdu.

 

Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ve Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı danışmanlığında yürütülen proje kapsamında, istasyonun kurulacağı alan da uluslararası standartlara göre tespit edildi ve en uygun yerin Nilüfer Belediyesi Halk Evi çatısı olduğu belirlendi.

 

Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan (BEBKA) destek almaya hak kazanan projesi olan Hava Kalitesi İzleme İstasyonu’ndan 1 Nisan 2015 tarihinden itibaren ilçedeki mevcut hava kalitesine ilişkin veriler alınmaya başlandı.

 

7 aydır elde edilen veriler ve istasyonun çalışmaları hakkında Nilüfer Belediyesi Dernekler Yerleşkesi’nde toplantı düzenlendi. Toplantıya Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Adil Kayaoğlu, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yücel Taşdemir, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Yasemin Dere ile sivil toplum örgütü temsilcileri ve halk katıldı.

 

Nilüfer için ihtiyaçtı

Toplantının açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Adil Kayaoğlu, canlı yaşamını etkileyen çevre sorunlarına neden olan kirlilik kaynaklarının tespit edilmesinin önemine dikkat çekti. Kayaoğlu, “Yaşamın temel unsurlarından biri olan havanın kirlenmesinin insan sağlığı yönünden önemi açıktır. Hava kirliliği insan sağlığına etkilerinin yanı sıra ekosistem üzerinde yarattığı tahribat nedeniyle tüm canlı sistem üzerinde ve son derece olumsuz etkilere sahiptir. Öncelikle trafik ve sanayiden kaynaklanan kirliliği azaltıcı önlemler alınması ve sorunun çözülmesi için konuyla ilgili tüm kurumların ortak hareket etmesi sağlanmalıdır. Nilüfer ve yakın çevresinde hava kirliliğine ilişkin veriler önemli bir ihtiyaçtı. Halk sağlığı açısından böyle bir konuyu Nilüfer’de ele almak Nilüfer Belediyesi olarak sorumluluğumuzdur” diye kaydetti.

 

Toplantıda konuşan UÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yücel Taşdemir Hava Kalitesi İzleme İstasyonu’nun yerinin belirlenmesi ile ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı. Taşdemir, “İstasyonu uluslararası standartlara uygun bir yere kurmaya çalıştık. İstasyonun ana yola uzaklığı, çevresindeki insan ve trafik yoğunluğu, yeşil alan yoğunluğu, yerden yüksekliği,  hava akımı, hastane ve okullara yakınlığı gibi kriterleri göz önünde bulundurarak Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nin çatısının en uygun yer olduğuna karar verdik” dedi.

UÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kayahan Pala da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2014 yılı verilerine göre Bursa’nın Türkiye’de en kirli 4’üncü kent olma özelliği taşıdığına dikkat çekti. Kentin doğusu ile batısı arasındaki hava kirliliğinin farkının da çok olduğunu vurgulayan Pala,  “Bu kadar kirliliğin var olduğu bir kentten bahsediyorsak bizim yaşadığımız çevrede hava kirliliğinin ne olduğuyla ilgili bilgi sahibi olmak en doğal hakkımız. Nilüfer’de de bir kirliliğinin varlığı açık. Bu kirliliği daha yakından takip etme açısından bu istasyon bize bazı fırsatlar sağlayacak” şeklinde konuştu.

 

Halk bilgi sahibi olacak

Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün proje yürütücüsü olduğu Hava Kalitesi İzleme İstasyonu’ndan alınan veriler düzenli olarak halkla paylaşılacak. Ayrıca sonuç raporları Nilüfer Belediyesi web sitesi http://www.nilufer.bel.tr/ adresinde de duyurulacak.

Nilüfer’de mevcut hava kalitesini, klasik hava kirleticiler açısından tespit etmek, hava kirliliğinin ana nedenlerini belirleyip en önemli kirlilik kaynaklarını tahmin/ tespit ederek sonuçları Türkiye, Avrupa ve dünya hava kalitesi standartları ile karşılaştırmak amacıyla kurulan Hava Kalitesi İzleme İstasyonu’ndan elde edilen verilerle Nilüfer’de yıl içinde hangi günler ve hangi nedenlerle hava kirliliği yaşandığı da bilimsel verilere göre belirlenmiş olacak.

 

Proje kapsamında Nilüfer’de bulunan ortaokul ve liselerde hava kirliliği konusunda Çevre Bürosu personeli tarafından eğitimler de verilmeye devam ediliyor.