Demokrasi Kenti Nilüfer, önemli toplantılara ev sahipliği yaptı. Nilüfer Kent Konseyi tarafından düzenlenen “Nilüfer’de Demokrasi Günleri” kapsamında “Nasıl bir mahalle yönetimi konulu?” forum ile “Kent hakkı ve katılımı” konulu panel düzenledi. Üç Fidan Parkı’nda yapılan forumun moderatörlüğünü Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nden Levent Korkut’un üslendi. Foruma Ankara, Çanakkale, Diyarbakır, Eskişehir ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 11 ilden mahalle komiteleri, mahalle meclisleri ve semt dernekleri üyeleri katıldı. Forumda mahalle bazlı sivil organizasyonların etkin bir şekilde yönetim süreçlerine nasıl katılabileceği ve bu yapının yasal mevzuata nasıl geçirebileceği değerlendirildi.


Katılımcılara hitap eden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer’de 15 yıldır katılımcı demokrasiyi arttırmak için çalıştıklarını belirterek “2009 yılında başlayan mahalle komiteleri süreci bu anlayışımızdaki gerçekçiliğimizi göstermesi bakımından önemliydi. Nilüfer’in Türkiye için bir rol model görevi üstlendiği bu konuda mahalle komitelerinin belediye yönetiminde yazılı olarak karşılığını bulmaya başladık. Türkiye’de ilk defa komisyonların çalışma esas ve usulleri ile ilgili meclisten karar geçirdik. Bu meclis komisyonlarının ana görevlerinden biri de ilgili müdürlükleri 3 ayda bir izleme ve değerlendirmeye tutmanın yanı sıra belediye hizmetlerinde mahalle komiteleri ile değerlendirmede bulunmak ve tartışmaktır,” dedi.


Gürhan Ertür, Prof Dr Leyla Şen, Prof Dr  Korel Göymen, Araştırmacı Yazar Pertev Aksakal ve Şehir Plancısı Sinan Özden’in konuşmacı olarak katıldığı panelde ise “Kent hakkı ve katılımı” başlığı ele alındı.


Nilüfer Kent Konseyi Mahalle Komiteleri Koordinatörü İkbal Turan ise forum ve panel ile yerel demokrasinin güç kazanması ve işlevselliği için Türkiye’nin pek kentinde yürütülen çalışmalar ve Nilüfer Belediyesi ile Nilüfer Kent Konseyi çalışmalarının ve deneyimlerin paylaşıldığını kaydetti. Turan “Bugünkü etkinliklerin amacına ulaştığına inanıyorum. Nilüfer Belediyesi, mahalle komiteleri konusunda Türkiye’de öncü bir rol üstlendi. Mahalle komitelerinin yasal mevzuata girmesinde bir yol haritası sunacak forum ve panellerin sonuç bildirisini iç işleri bakanlığı ile paylaşacağız,” dedi.


Foruma Silivri’den katılan Silivri Mahalle Konseyleri sorumlusu Muharrem Aydoğan ise “Türkiye’deki mahalle bazlı sivil organizasyonları buluşturan Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Bugün ortaya çıkacak forum ve panel bizlere bir yol haritası çizdi,” diye konuştu.