haber

‘‘Sosyal inovasyonda sivil inisiyatif’’ STK’larla ele alındı

Nilüfer Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde kurulan Nilüfer İnovasyon Merkezi, Nilüfer Dernekler Yerleşkesi çatısı altında farklı alanlarda faaliyet gösteren 25 sivil toplum kuruluşu temsilcisini “Sosyal İnovasyonda Sivil İnisiyatif” çalıştayında bir araya getirdi. Halk Evi’nde düzenlenen çalıştayda, Nilüfer’de ekonomik, sosyal, kültürel ve ekolojik sorunların yenilikçi uygulamalarla çözülmesi için potansiyel projeler ve ortak işbirlikleri masaya yatırıldı.  Çalıştayın moderatörlüğünü Sabancı Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Umut Ekmekçi üstlendi.

 

Sosyal inovasyon kavramının önemine vurgu yapan Ekmekçi, “Ülkemizin karşı karşıya olduğu toplumsal sorunların çözümünde sosyal inovasyon kavramının; önemli paydaşlar olan STK’lar ve belediyeler tarafından üzerinde düşünülen, tartışılan ve hayata geçirilen projeler ile güçlü bir şekilde harekete geçirilmesi gerekiyor. Bu bakımdan sosyal inovasyon çalışmaları toplumsal sorunların çözümü için önemli bir potansiyel barındırmaktadır,” dedi. Ekmekçi, Sivil Toplum Kuruluşları ile aktif bir şekilde, sağlam bir diyalog ve iş birliği içinde çalışmalarını sürdüren, Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Nilüfer İnovasyon Merkezi’nin hedefinin, ortak bir düşünme potansiyeli oluşturmak ve yeni projeler üretmek olduğunu söyledi. Çalıştayın sonunda, toplumsal çözüm geliştirme sürecinin önemli bir paydaşı olan sivil toplum kuruluşu yetkililerine teşekkür belgesi verildi.

,