Hukuk İşleri Müdürlüğü
Müdürlük: Hukuk İşleri Müdürlüğü
Müdür: Alev Doğancı Mutlu
E-Posta: alevmutlu@nilufer.bel.tr

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün Görevleri:

- Belediyenin leh ve aleyhinde açılan dava ve icra takiplerinde,Belediyeyi mahkeme ve icra dairelerinde temsil etmek, Belediyenin hak ve menfaatlerini savunmak;
- Belediye içinde bulunan Müdürlüklerin işlerin yürütümü sırasında karşılaştıkları hukuksal sorunlar karşısında yazılı ve sözlü görüş bildirmek;
- Dava sonuçlarını ilgili birimlere iletmek;
- Başkanlık Makamınca verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak;
- Başkanlık Encümeni’nden gelen hukuki sorunların çözümü için araştırma yapmak;
- Bilgi Edinme Kanunu kapsamında kurum olarak gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmasını sağlamak;
- Bilgi Edinme Başvuru Usullerine uygun olarak İdareye yapılan her türlü başvurunun teslim alınması ve alındı belgesi düzenlenerek, ücret talep etmeden başvuru sahiplerine teslim etmek;
- Başvuru üzerine istenilen bilgi ve belgeye erişimi 15 iş günü içinde sağlamak, kurum içindeki başka bir birimden sağlanması, başka bir kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasını gerektirmesi ya da başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi hallerinde bilgi ve belgeye erişimin 30 iş günü içinde sağlanması, ancak bu sürenin uzaması durumunda, gerekçenin başvuru sahibine yazılı olarak 15 iş günlük sürenin bitiminden önce bildirmesi;
- TBMM Dilekçe Komisyonu tarafından gönderilen dilekçelerin de, TBMM Dilekçe Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonunda  incelenerek 60 gün içinde karara bağlanacağı göz önünde alınarak en geç 30 gün içinde cevaplandırmak;
- Mevcut idari işlemlerden idari başvuru yolu açık bulunanların değiştirilmesi, kaldırılması veya geri alınmasıyla ilgili başvurular ile ilgili işlemleri yapmak.

 

Hukuk İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği için TIKLAYIN.