haber

Bozbey: Odalar etkisiz hale getiriliyor

Her iki yönetmelikteki değişiklikler, meslek odalarının üyeleri için sicil durum belgesi düzenlemesini, yani mesleki denetim kuralını ortadan kaldırırken, odalarla çeşitli protokoller çerçevesinde işbirliklerini sürdüren Nilüfer Belediyesi, bundan sonraki süreçte izlenecek adımları netleştirmek için bir toplantı organize etti. 

BAOB Yerleşkesi’nde bulunan TMMOB Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Toplantı Salonunda düzenlenen fikir paylaşım toplantısında; Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Başkan Yardımcısı Nazlı Yazgan, İmar ve Şehircilik Müdürü Ayşegül Erkol’un yanı sıra Elektrik Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası ve Çevre Mühendisleri Odası’ndan katılımcılar yer aldı. 

Düzenlemenin odaların işlevsizleştirilmesine yönelik olduğunu belirten Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tüm resmi kurumları özellikle de belediyeleri ilgilendiren bir durumun söz konusu olduğunu söyledi. Başkan Bozbey, gerekirse bir protokol düzenleyerek kamu yararı çerçevesinde odaların denetiminin sürdürülebileceğini vurgularken, şimdiye dek olduğu gibi bundan sonra da akademik odaları destekleyeceklerini ifade etti. Bozbey, “Biz bu konuda yapıcı, odalarımızı dışlayan değil yanında duran, beraberce çözüm bularak doğru yaklaşımlar getiren bir anlayıştayız,” diye konuştu. Başkan Bozbey, belediyede oluşturulacak bir büroda odaların belirleyeceği isimlerin bulunarak ruhsat aşamasında projelerin incelenmesinin sağlanabileceği önerisinde de bulundu.

MMO Bursa Şubesi Başkanı İbrahim Mart da düzenlemeyle kamusal denetimin tamamen ortadan kaldırılmak istendiğini savundu. Mart, “Meslek odalarını tamamen etkisiz hale getirmek amacı söz konusu,” derken, İMO Bursa Şube Başkanı Necati Şahin ise “Biz zaten TMMOB Yasası ve yönetmelikler çerçevesinde kendi üyelerimizi denetliyoruz. Üyelerimiz mesleki ürünlerini bu yasa ve yönetmeliklere göre yapmak durumundalar. Söz konusu düzenlemeyle yapılan iş ise bürokrasiyi azaltmak değil, fırsatçıların, sahtecilerin önünü açmaktır,” dedi. 

Toplantıda görüşlerini dile getiren bir isim de Mimarlar Odası Bursa Şube Başkan Yardımcısı Serkan Sapan’dı. Haksız rekabete ve kayıt dışına neden olacağını öne sürdüğü düzenlemenin projelerin kalitesini de düşüreceğine dikkat çeken Sapan, “Meslektaşlarımız arasında muvaffakiyet sorunları yaşanacak. Kent tahribatı da önlenemez olacak. Mal sahibi, mimar ve mühendislerin mağduriyetine yol açacak ciddi sorunlar yaşanacak,” öngörüsünde bulundu. 

Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Remzi Çınar, önümüzdeki süreçte belediyelerle yapılacak mevcut yasalarla çelişmeyen protokoller çerçevesinde kurumların zarar görmeyeceğini ifade ederken, Jeofizik Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Murat Arabacı ise yeni düzenlemelerle durumun daha da kötüye gideceğini savundu. “Bana göre bu yönetmeliklerin 17 Ağustosu’dur,” diyen Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er ise özellikle zemin etütleri konusunda belediyeler için yeni yapılanmaların söz konusu olacağına dikkati çekti. 

Konuşmaların ardından Mimarlar Odası, İMO, MMO, EMO, HKMO, ŞPO, JMO ve Jeofizik Mühendisleri Odası hazırladıkları taslak protokolü Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e sundu. Sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi ve doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi için ortak mesleki denetim ve teknik işbirliği protokolü Nilüfer Belediyesi tarafından değerlendirilecek.