Nilufer Belediyesi Telefonu 444 1603

Destek Hizmetleri Müdürlüğü


Mustafa Yılmaz
mustafayilmaz@nilufer.bel.tr
Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün Temel Görevi: Kamu hizmeti veren Belediyemizin, sahip olduğu kaynakların kamu yararına ve kamunun ortak menfaatlerinde kullanılması için gerekli hassasiyeti göstererek mal-hizmet alımlarını, yapım işleri ihalelerini 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununda  belirtilen esas ve usullere göre yürütmek. Belediyemiz taşınmazlarının Alım, Satım, Kira, Trampa mülkiyetin gayri aynı hak tesisi ve taşıma işlerinin Yürürlükteki 2886 sayılı Devlet İhaleleri Kanununda, Devlet İhaleleri Genelgesinde ve Yönetmeliğinde  belirtilen esas ve usullere göre yürütmek. Belediyemizin imkanları ile yapılamayan birimlerden gelen ihtiyaç ve hizmet taleplerini yasalar çerçevesinde piyasadan temin etmek. Edinilen demirbaş ve tüketim malzemelerinin kayıt altına alarak, kayıtların saklanması ve ilgili kuruma bildirimini sağlamak. Belediyeye ait tesis, bina, teçhizatların güvenliğinin sağlamak amacı ile gerekli hizmetleri satın alma, faaliyetlerinin yürütmek, uygulamak, geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak

Destek Hizmetleri  Müdürlüğü  Yönetmeliği için BURAYA TIKLAYINIZ.