Nilufer Belediyesi Telefonu 444 1603

Fen İşleri Müdürlüğü


Şirin Biçer
sirinbicer@nilufer.bel.tr
Fen İşleri Müdürlüğü’nün Temel Görevi: Fen İşleri Müdürlüğünün bugünkü kuruluşu, görev konularının çeşitliliğine dayanmaktadır. Müdürlüğün amaç ve görevleri, ilişkileri  bakımından, hem planlayıcı hem de uygulayıcı yönleri bulunmaktadır. Müdürlük kendi görev konularında; araştırıcı, planlayıcı, uygulayıcı, izleyici, değerlendirici, denetleyici ve yol gösterici bir nitelikte faaliyetlerini yürütmektedir. Nilüfer İlçesi sınırları dâhilinde Stratejik Plan'da yer alan hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için projelerin hazırlanarak  etkin ve verimli bir şekilde hayata geçirilmesi için inşaat faaliyetlerini yürütmek, yapılan tesislerin maksimum verim alınacak şekilde planlanmasını, mevcut yapılarımızın bakım ve onarım faaliyetlerini yürütmek, eski eser niteliğindeki yapıların restorasyonunu yapmak, bu faaliyetlerin kanun ve yönetmeliklere uygun yürütülmesini sağlamak ve yasalarla belirli diğer görevleri de yerine getirmekle yükümlüdür.

Fen İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği için BURAYA TIKLAYIN.